Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maakt u hier geen deel van uit houden wij u ook graag op de hoogte. Wilt u naar aanleiding hiervan meer informatie over de energie-inkoop of juist direct inkopen, neem dan contact met ons op 088-3322777 of via sales@eecare.nl.
Analyse afgelopen maand

Sinds begin 2018 zijn de energiemarkten vrijwel constant en sterk gestegen. De afgelopen maand oktober is er echter, eerder dan verwacht, een correctie zichtbaar geworden, een correctie tot 15 procent ten opzichte van eind september. De correctie is het gevolg van de toenemende angst voor de gevolgen van een mindere economische groei. Hierdoor zijn ook de toekomstige risicopremies in de energieprijzen sterk afgenomen doordat de energielevering in mindere economische tijden gemakkelijker gegarandeerd kan worden. Ondanks de genoemde correctie zijn de gasprijzen sinds begin van het jaar met ruim 35 procent gestegen.

Gas november

Verwachting komende maand

De economie is de komende maand de belangrijkste invloed op de prijsontwikkelingen. Zolang de economisch groei aanhoudt, zij het in mindere mate, zullen de energiemarkten stabiliseren. Toch hangen er enkele economische factoren boven de markt die de ontwikkelingen zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden. Factoren zoals de Brexit, de Italiaanse begroting en de aanhoudende handelsoorlog vanuit de VS. Dat de VS de olieproductie probeert te reguleren door sancties op te leggen op olie-import uit Iran en vrijstellingen op die sancties, maakt de oliemarkt onzeker. Op het moment van schrijven is de olieprijs sterk gedaald. Voor 2019 wordt er voldoende aanbod van olie verwacht en met een lagere economische groei zullen de energieprijzen gaan dalen.

Analyse afgelopen maand

De correctie die in de gasprijzen te zien is, is ook in de elektriciteitsprijzen zichtbaar. In de maand oktober zijn de elektriciteitsprijzen met ruim 10 procent gedaald. De daling in de grondstofprijzen voor de productie van elektriciteit, zoals gas en kolen, heeft direct invloed op de elektriciteitsprijzen. Ook de CO2-prijs speelt een rol in de prijsvorming. In de nieuwsbrief van september schreven we dat de CO2-prijs voor het eind van het jaar de 25 euro per ton uitstoot kon bereiken. De afgelopen maand zijn de prijzen voor de uitstoot van CO2 juist sterk gedaald. De oorzaak ligt bij de onzekerheid over de impact van de Brexit op het emissiehandelssysteem. Daarmee blijkt de sterke prijsstijging van de afgelopen maanden deels speculatief en ongefundeerd.

Elektra november

Verwachtingen komende maand

De neerwaartse beweging van de afgelopen maand die zichtbaar is in de elektriciteitsprijzen kan doorzetten als blijkt dat de economisch vooruitzichten teruglopen. Naast de economisch factoren die in de gasverwachtingen benoemd zijn, zal de CO2-prijs bewegelijk blijven en daarmee de elektriciteitsprijzen beïnvloeden. De winterperiode is gebruikelijk al geen ideale periode om in te kopen, maar vanwege de huidige marktomstandigheden wordt het afgeraden om nu in te kopen voor de jaren 2020 en verder. Inkopen voor 2019 kan tot eind november, al is de uiterlijke datum 14 december. Neem hiervoor gerust contact met ons op om het inkoopmoment te bepalen.