Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maakt u hier geen deel van uit houden wij u ook graag op de hoogte. Wilt u naar aanleiding hiervan meer informatie over de energie-inkoop of juist direct inkopen, neem dan contact met ons op 088-3322777 of via sales@eecare.nl.
Analyse afgelopen maand

De Brexit is sinds voorgaande nieuwsbrief naar de achtergrond verdwenen. De Britten hebben uitstel gekregen van de Europese Unie tot 31 oktober om zo positief mogelijk uit de EU te vertrekken. Hierdoor doet het Verenigd Koninkrijk toch mee met de verkiezingen voor het Europese parlement op 23 mei. Na de plotselinge stijging van de gasprijzen aan het begin van de maand, wordt de rest van de maand april gekenmerkt door een zijwaartse beweging. Prijsopdrijvende factoren zoals de olieprijs ondersteunen de huidige prijsniveaus, maar daarentegen zorgt het oplaaien van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China ervoor dat gehele wereldeconomie eronder lijdt en dus de vraag naar energie mogelijk afneemt bij verdere escalatie van het conflict. De gasprijzen bewegen, na de opleving van afgelopen winterperiode, rond het niveau van juli 2018.

Gas november

Verwachting komende maand

Opnieuw is de verwachting voor de komende maand onzeker. Het lijkt erop dat de economische groei van de afgelopen jaren langzaam het toppunt heeft bereikt. De kans op een correctie op de economische groei neemt toe. Economische vooruitgang krijgt eens in de zoveel tijd met een correctie te maken. De ontwikkelingen van de energieprijzen zijn afhankelijk van de economische ontwikkelingen. Wanneer de economie aantrekt is er meer vraag naar energie en stijgen de energieprijzen, neemt de economische groei af of krimpt de economie dan geeft dit neerwaartse prijsdruk. Dat is de onzekere situatie waarmee de energieprijzen de komende maanden te maken gaan krijgen. Het advies is om te reageren wanneer de energieprijzen richting hebben gekozen, neerwaarts of opwaarts.

Analyse afgelopen maand

De CO2-prijs was, net als in maart, ook afgelopen maand de bepalende factor voor de elektriciteitsmarkten. Na de stijging vanwege de uitgestelde Brexit bleef de CO2-prijs op hetzelfde niveau hangen, rond de 26 euro per ton. Tevens lijkt de kolenprijs rond 70 dollar per ton te stabiliseren. Daarmee zijn er over de maand april gezien, naast de economische berichten, geen noemenswaardige ontwikkelingen te vermelden en bleven de elektriciteitsprijzen op hetzelfde niveau als 30 dagen eerder.

Elektra november

Verwachtingen komende maand

De bedrijfscijfers over het eerste kwartaal van 2019 vallen over het algemeen positiever uit dan verwacht. De conclusie die hieruit getrokken is dat de economie in het eerste kwartaal nog een redelijke groei kende, maar het sentiment wordt negatiever. Net als voor gas is ook voor elektriciteit de verwachting dat er een onzekere periode aanstaande is. Maar er zijn voor de lange termijn weinig argumenten te vinden die elektriciteitsprijzen structureel op zullen drijven. Er wordt eerder een neerwaartse beweging verwacht dan een stijging voor de elektriciteitsprijzen, doordat zowel de kolenmarkt als de gasmarkt voldoende aanbod kennen.