Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maakt u hier geen deel van uit houden wij u ook graag op de hoogte. Wilt u naar aanleiding hiervan meer informatie over de energie-inkoop of juist direct inkopen, neem dan contact met ons op 088-3322777 of via sales@eecare.nl.

Analyse afgelopen maand

De verwachte stijging van de gasmarkten uit de voorgaande nieuwsbrief is uitgekomen. Er lagen tweetal oorzaken aan de stijgende gasprijzen ten grondslag. Allereerst werden de gasprijzen op niveau gehouden omdat het verhogen van de vullingsgraad van de gasvoorraden voor komende winter de dalende seizoensgebonden vraag naar gas teniet deed. Er was simpelweg geen ruimte om de prijzen te laten dalen. Daarnaast zorgden de oplopende olie- en kolenprijzen voor aanzienlijke opwaartse prijsdruk. De olieprijs steeg eind april tot boven de 74 dollar per vat en de kolenprijs steeg naar 88 dollar per ton, beide grondstoffen stegen in een maand tijd met ruim 10 procent. De oorzaak van deze stijgingen kan worden gevonden in de heersende onzekerheid over economische en politieke spanningen, zoals de aanstaande handelsoorlogen.

De stijgingen van de grondstofprijzen en de gelijkblijvende vraag naar gas zorgden er in april voor dat de gasprijzen tot ruim 9 procent stegen ten opzichte van eind maart.

Gas oktober

Verwachting komende maand

Op 8 mei 2018 kwam Trump met een besluit dat de Verenigde Staten zich terugtrekt uit de ‘Iran deal’ uit 2015. Deze deal omvat het opheffen van de wereldwijde sancties tegen het land in ruil voor het stoppen van het nucleaire programma. Aangezien Iran inkomsten genereert uit de productie en export van olie betekent het dat er 1 tot 3 miljoen vaten per dag mogelijk van de markt verdwijnen. In het meest extreme geval is dit 7 procent van de wereldwijde export. De olieprijs reageerde nog relatief terughoudend met een stijging van 4 procent tot 77 dollar per vat. Dit komt aangezien de overige landen (Rusland, China en de EU) binnen de deal de komende periode nog een besluit moeten nemen of zij wel bij de deal blijven. Ongeacht het besluit van deze landen heeft het consequenties voor de wereldeconomie en de politieke onrust. In afwachting van de besluiten zal de gasmarkt bewegelijk reageren op berichtgevingen. Onrust is normaliter geen goed moment om energie in te kopen, tenzij het noodzakelijk is. Mochten er vragen zijn over de situatie of u wilt meer informatie over energie-inkoop, neem dan gerust contact met ons op via 088-3322777 of sales@eecare.nl.

Analyse afgelopen maand

De beschreven factoren vanuit de verwachting van vorige maand hebben alle drie invloed gehad op de ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen. De stijging van de kolen- en gasprijzen zorgden ervoor dat de elektriciteitsprijzen ook stegen. Enige stabiele factor bleek de CO 2 -prijs. Deze bleef op een niveau tussen de 13 en 14 euro per ton uitstoot bewegen.

De elektriciteitsmarkten stegen over de maand april gezien met ruim 7 procent. Prijsniveaus die sinds begin 2015 niet meer bereikt zijn. De stijgingen zijn nadelig voor uw energiekosten de komende jaren, maar kunnen daarentegen ook positief gezien worden. De prijzen voor de productie van eigen duurzame opwek, bijvoorbeeld middels productie-installaties van zonnepanelen, worden door de aantrekkende economie steeds goedkoper. De terugverdientijd van een investering in duurzame opwek wordt door hogere elektriciteitsprijzen en lagere installatiekosten korter én interessanter. Zou u willen weten welke mogelijkheden u heeft voor duurzame productie? EE Care helpt u graag verder om voor het idee een concreet project te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen.

Gas oktober

Verwachting komende maand

De elektriciteitsmarkt heeft op zichzelf momenteel geen richting te bepalen. Vraag en aanbod is in balans, maar de kosten van het produceren van het aanbod is bepalend. De komende maand zal dit niet anders zijn. Zoals in het stuk over de verwachting van gasprijs de komende maand te lezen is, is de onzekerheid en onrust funest voor een stabiele ontwikkeling. De markt kan behoorlijk volatiel zijn en nerveus reageren op berichten over ontwikkelingen in politieke en economische kwesties De grondstoffen olie, gas en kolen zullen de komende maand richting geven aan de ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen. De rol van de CO 2 -prijs zal naar verwachting beperkt blijven.