Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maakt u hier geen deel van uit houden wij u ook graag op de hoogte. Wilt u naar aanleiding hiervan meer informatie over de energie-inkoop of juist direct inkopen, neem dan contact met ons op 088-3322777 of via sales@eecare.nl.
Analyse afgelopen maand

De impact van de ingevoerde maatregelen vanwege het coronavirus worden duidelijker. In de huidige omstandigheden blijven veel bedrijven beperkt produceren of geopend. Dit zorgt voor lagere omzetten en een verminderde vraag naar energie. Afgelopen maand publiceerde het International Energy Agency (IEA) de Global Energy Review 2020. Het IEA concludeerde dat er in het eerste kwartaal van 2020 aantoonbaar minder energie is gebruikt dan in het eerste kwartaal van 2019. Met als hoofdoorzaken: Minder vraag vanuit de industrie, een warme winter, goedkoop gas (minder kolen) en meer hernieuwbare energie. Specifiek voor olie en gas:

 • Olie: 5% minder vraag wereldwijd. Gemiddeld over heel 2020 wordt een afname van 9% verwacht ten opzichte van 2019.
 • Gas: Bijna 3% minder afname in Europa en afhankelijk van de weersomstandigheden en de lengte van de coronamaatregelen is de verwachting voor het gehele jaar 5% minder vraag.

De aanbodzijde van de gaslevering bleef ongewijzigd hoog. Zowel het aardgas vanuit de Russische regio als vanuit de VS in de vorm van vloeibaar gas komt probleemloos naar Europa. Dat daarnaast de nieuwe pijpleiding (Nordstream2) van Rusland naar Duitsland naar verwachting eind 2020 of begin 2021 in gebruik wordt genomen, zorgt voor extra prijsdruk omlaag tegen die tijd. Over afgelopen maand gezien bleven de gasmarkten op gelijk niveau met voorgaande maand.

Gas november

Verwachting komende maand

De ingevoerde maatregelen worden in Nederland en de grote delen van de rest van de wereld planmatig afgebouwd. Dit zal meer bedrijvigheid teweeg gaan brengen. Desondanks blijft het economische vooruitzicht onzeker. Een langere economische nasleep van de maatregelen en eventuele nieuwe uitbraken zorgen voor een prijsdrukkend effect op de gasprijzen. Daarnaast leven de spanningen in het handelsconflict tussen de VS en China opnieuw op, wat eveneens voor prijsdruk omlaag zorgt.

De huidige lage energieprijzen bieden kansen om energie in te kopen. Koop bij voorkeur een deel van de energie in om prijsrisico’s van tijdelijke prijsstijgingen af te dekken. Waar de bodem van de energiemarkten komt te liggen is niet op voorhand te voorspellen. Vragen over uw energie-inkoop, neem gerust contact met ons op via sales@eecare.nl of 088-3322777.

Analyse afgelopen maand

Kenmerkend voor de elektriciteitsmarkten is dat het de grondstofprijzen, zoals kolen en gas volgt. Dus net als de kolen- en gasmarkten was de vraag naar elektriciteit in het eerste kwartaal van 2020 drastisch lager dan het eerste kwartaal in 2019. Toch is voor elektriciteit een uitzondering. De afname van hernieuwbare of duurzame energie, uit bijvoorbeeld waterkracht, wind of zon, is toegenomen in het eerste kwartaal. Dit komt doordat deze vormen van duurzame energie niet zijn uit te schakelen en dus als eerste op het net beschikbaar worden gesteld en er gewoonweg meer productievermogen is geïnstalleerd het afgelopen jaar. Hieronder ook de conclusie van het IEA over gebruik van elektriciteit en uitstoot van emissies in het eerste kwartaal van 2020 ten opzichte van het eerste kwartaal in 2019:

 • Elektriciteit: Afname van ongeveer 5% in Europa. Voor heel 2020 wordt een wereldwijde afname van 6% verwacht, vergelijkbaar met het gecombineerde energieverbruik van Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk.
 • Emissies: 5% minder emissie uitstoot wereldwijd. De verwachting is dat er over het hele jaar een afname is van 8%. Oorzaak ligt in minder gebruik van fossiele brandstoffen.
 • De prijsniveaus van de elektriciteitsmarkten zijn over de afgelopen maand zijwaarts ontwikkeld. Daarmee blijven de elektriciteitsprijzen rond het relatief lage niveau van september 2017 bewegen.

  Elektra november

  Verwachtingen komende maand

  Ook voor de elektriciteitsprijzen geldt, net als bij gas, dat de heropstart van de industrie en bedrijven de belangrijkste factor is die de prijsniveaus zal beïnvloeden. Gezien de cijfers is de verspreiding van het coronavirus onder controle. Het economisch vooruitzicht blijft vooralsnog onzeker, zolang er geen permanente oplossing is dat nieuwe uitbraken uitsluit. De verwachting voor de elektriciteitsprijzen is daarom voor komende maand een zijwaartse prijsontwikkeling.