Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maakt u hier geen deel van uit houden wij u ook graag op de hoogte. Wilt u naar aanleiding hiervan meer informatie over de energie-inkoop of juist direct inkopen, neem dan contact met ons op 088-3322777 of via sales@eecare.nl.

Analyse afgelopen maand

De minister van Economische Zaken maakte bekend dat de gaswinning in Groningen met 10 procent wordt teruggebracht. Dit nieuws kwam onverwacht waardoor de prijzen voor de leveringsjaren 2018 en 2019 half april plotseling stegen. Deze stijging werd versterkt door een grotere vraag naar gas op de dag- of spotmarkt, die ontstond door de lage temperaturen. Op Koningsdag, 27 april, was het zelfs kouder dan met de kerstdagen in 2016.

De olieprijs kreeg in april steun door de verwachte verlenging van de afspraken tussen de OPEC-landen over de productiebeperkingen. Door de correlatie tussen de olie-en de gasprijs steeg de gasprijs met de olieprijs mee. Door de groeiende olieproductie in de Verenigde Staten daalde aan het eind van de maand de olieprijs naar 51 dollar per vat. De gasprijs volgde deze daling. Over de hele maand gezien is de gasprijs gelijk gebleven op 16,5 eurocent per kubieke metergas, exclusief opslagen en belastingen.

Gas april

Verwachting komende maand

Door de temperatuurstijging in de zomerperiode zal vanaf mei de vraag naar gas voor verwarmingsdoeleinden afnemen. Van de teruglopende vraag wordt gebruik gemaakt om de gasvoorraden voor de komende winterperiode aan te vullen. Nadat de vooraden zijn aangevuld wordt er in de zomer onderhoud gepleegd aan de gasinfrastructuur. Door dit onderhoud is er minder transportcapaciteit ter beschikking. De verwachting is dat de gasprijs zich de komende maand zijwaarts tot licht dalend kan ontwikkelen. Er is dus geen directe noodzaak om te contracteren al is de markt historisch gezien nog laag.

Analyse afgelopen maand

Op de elektriciteitsmarkt speelden in april een aantal zaken een rol in de prijsontwikkeling. Allereerst was er de cycloon Debbie. Zij raasde over Australië wat een belangrijk exportland voor steenkool is. Daardoor werd de kolenexport uit Australië sterk beperkt waardoor de kolenprijzen wereldwijd opliepen. De elektriciteitsproductie van de kolengestookte centrales werd daardoor duurder waardoor uiteindelijk de elektriciteitsprijzen stegen.

Een tweede factor was de vraag naar gas vanuit de elektriciteitssector. Door het lage kolenaanbod nam de vraag naar gas toe en volgde de elektriciteitsmarkt de beweging van de gasmarkt. Ook de daling van de olie- en gasprijzen werd door de elektriciteitsmarkt gevolgd. Verder zijn de emissierechten nog verder weggezakt tot 4,50 euro per ton CO2-uitstoot. Al met al zijn de elektriciteitsprijzen over de maand april gezien nagenoeg gelijk gebleven.

Elektra april

Verwachtingen komende maand

De verwachting voor mei is dat de elektriciteitsprijzen licht gaan dalen doordat de Belgische en Franse kerncentrales weer terug in bedrijf zullen komen. Deels is dit al in de huidige prijzen meegenomen. Bij uitstel van inbedrijfnames stijgen de prijzen. Nederland heeft hier mee te maken omdat er momenteel elektriciteit geëxporteerd wordt naar België en Frankrijk. Ook komt de Australische kolenexport de komende maand langzaamaan weer op het oude niveau wat ook een prijsdrukkend effect heeft. Wanneer er eind vorige maand niet besloten is om te contracteren, bestaat de kans dat er in de loop van komende maand lagere tarieven kunnen worden gecontracteerd. Er zijn geen redenen om komende zomer hogere prijzen te verwachten.