Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maakt u hier geen deel van uit houden wij u ook graag op de hoogte. Wilt u naar aanleiding hiervan meer informatie over de energie-inkoop of juist direct inkopen, neem dan contact met ons op 088-3322777 of via sales@eecare.nl.

De wereldeconomie

De grondstofprijzen zitten sinds eind februari in de lift. Dit wijst op een aantrekkende wereldconjunctuur. De vraag is of dit een kortdurende opleving is of dat het wijst op een daadwerkelijke conjuncturele verbetering. De cijfers zijn wisselend, maar de vooruitzichten lijken te verbeteren. Zelfs wanneer alles goed gaat, schetsen de mondiale economische indicatoren meestal een nogal gemengd beeld. Het komt maar zelden voor dat alle indicatoren dezelfde kant op wijzen.

De wereldhandel blijft voor tegenwind zorgen. De mondiale groei stelt teleur en in veel landen worden de groeiramingen over het algemeen naar beneden bijgesteld. In het eerste kwartaal droeg de wereldhandel bij aan een groeiterugval en groeivertraging in de sterk op handel gerichte Aziatische economieën.

Er blijven belangrijke risico’s: een harde landing van de Chinese economie blijft het grootste risico voor opkomend Azië met fors besmettingsgevaar voor de rest van Azië. Ook geopolitieke kwesties blijven een factor van betekenis.

De Eurozone

Het wordt spannend 23 juni. Voor- en tegenstanders van het Engelse EU-lidmaatschap houden elkaar in evenwicht. Bij vertrek van Groot Brittannië uit de EU komt de groei van de Nederlandse economie in 2017 zo’n 1,75% lager uit. Dat is voor Nederland een iets zwaardere tik dan voor de eurozone, omdat Groot Brittannië een belangrijker exportpartner is voor Nederland. Een Brexit raakt een breed scala van bedrijven.

Nederland

De economische groei lijkt door te zetten. In het eerste kwartaal groeide de Nederlandse economie opnieuw harder dan in het voorgaande kwartaal. Het groeicijfer kwam overeen met de verwachtingen en was gelijk aan het cijfer van de eurozone. De consumptieve bestedingen lieten een toename zien en de investeringen stegen, maar minder dan in het vorige kwartaal. De investeringen in woningen namen opnieuw flink toe. Dit weerspiegelt het aanhoudende herstel op de woningmarkt.

De Nederlandse uitvoer deed het ook goed. De groei in het buitenland is echter nog matig wat de stijging van de Nederlandse uitvoer drukt. De verwachting is dat in de loop van het jaar het buitenlandbeeld geleidelijk zal verbeteren. De onzekerheden ten aanzien van de wereldeconomie, met name de opkomende economieën, vormen nog steeds een risico voor de Nederlandse economie.

Analyse afgelopen maand

Ondanks dat vorige maand de verwachting was dat markt zou stabiliseren en rond hetzelfde niveau zou ontwikkelen, bleek het tegendeel waar. De gasmarkten zijn in de maand mei gestegen met 5%, ten opzichte van de maand april. Het prijsniveau is verder opgeklommen naar 15,13 eurocent per kubieke meter voor levering in 2017 (marktprijs exclusief opslagen).

De stijging van de gasprijs komt hoofdzakelijk door de twee volgende oorzaken. Allereerst de olieprijs, welke in de maand mei van 45 dollar per vat opklom naar 50 dollar per vat als gevolg van de aantrekkende wereldeconomie. De olieprijs is een van de belangrijkste indicatoren voor de gasprijs door de onderlinge samenhang (correlatie).

Ten tweede is het referendum (Brexit) in Groot-Brittannië ook verantwoordelijk voor de prijsontwikkelingen op de gasmarkt. Gas wordt voor een groot deel in ponden verhandeld en daarnaast is Groot-Brittannië een belangrijk doorvoerland voor gas. Alle nieuwsberichten over een eventuele uitslag van het referendum zijn indirect terug te zien in de gasmarkten.

Gas mei

Verwachting komende maand

De levering in de toekomst, waarop EE Care haar inkoopstrategie heeft ontwikkeld, wordt momenteel bepaald door de ontwikkeling van de olieprijs. Er wordt in de markt benoemd dat de relatie tussen de gas- en olieprijs minder sterk wordt, maar tot op heden is daar weinig van terug te zien. De olieprijs heeft momenteel de 50 dollar per vat doorkruist en bij verdere stijging zal de gasmarkt diezelfde richting volgen.

Analyse afgelopen maand

De uitgesproken verwachtingen van voorgaande maand zijn ook op de elektriciteitsmarkten niet juist gebleken. De kolenprijs is gestegen door het sluiten van diverse kolenmijnen en tevens is het belangrijkste afzetgebied van Colombiaanse kolen verschoven naar Azië, waarmee het aanbod nu gedeeld moet worden.

Gas, kolen en indirect ook olie zijn grondstoffen voor de opwekking van elektriciteit. Stijgingen op de grondstofmarkten brengen stijgingen op de elektriciteitsmarkt teweeg. De emissierechten (CO2) bleven, als enige grondstofmarkt, nagenoeg op hetzelfde niveau. Daarnaast werd de spotmarkt beïnvloed door verschillende centrales die uit bedrijf waren in de maand mei.

Het resultaat is dat de elektriciteitsmarkten, net als de gasmarkten, met 5% hoger eindigden dan aan het begin van de maand. De elektriciteitsprijs steeg van 3,53 hoogtarief en 2,52 laagtarief naar 3,68 en 2,61. Allen in eurocent per kilowattuur, exclusief opslagen.

Elektra mei

Verwachtingen komende maand

Op onzekerheid en onrust is de huidige situatie in de markt gebaseerd. Onzekerheden worden ingeprijsd middels een (hogere) risicopremie door marktpartijen. Zolang de markt geen rust kent en vraag en aanbod verder uit elkaar komen te liggen, blijven de grondstofmarkten opklimmen en volgt de elektriciteitsmarkt dezelfde richting. In juni komt de productiecapaciteit terug op de markt, wat kan zorgen voor een prijsdrukkend effect en wellicht een interessant volgende inkoopmoment.