Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maakt u hier geen deel van uit houden wij u ook graag op de hoogte. Wilt u naar aanleiding hiervan meer informatie over de energie-inkoop of juist direct inkopen, neem dan contact met ons op 088-3322777 of via sales@eecare.nl.

Analyse afgelopen maand

Er lijkt een einde te zijn gekomen aan de, vanaf begin dit jaar, dalende trend van de gasprijs. De gasmarkt herstelt zich terwijl daar geen directe aanleiding toe is. Dat betekent dat er een fundamentele oorzaak moet zijn, die de markt ertoe beweegt om zich anders te gedragen dan verwacht. Tot vorige week was er geen reden om te verwachten dat de markt zich zou herstellen. Bovengemiddelde temperaturen en voldoende aanbod zorgden ervoor dat de spot- of dagmarkten uitzonderlijk laag bleven. De marktprijzen voor 2018 en 2019 volgden de dalende tendens van de dagmarkten en eindigden dag na dag lager.

Halverwege vorige week ontstond er door zowel positief als negatief nieuws een stijging die tot op vandaag doorzet. Het positieve nieuws zijn de economische ontwikkelingen in Europa en de VS. Dit brengt meer vraag naar energie met zich mee en dus hogere prijzen. Negatief nieuws kwam uit de olieproducerende hoek, namelijk uit Libië. Het conflict laait daar weer op. Daarnaast heeft de OPEC aangegeven het productiebeperkings-akkoord tot eind 2017 te verlengen. De oliemarkt reageerde met een stijging van drie dollar of zes procent per vat. Gezien de correlatie tussen de olie- en gasmarkt volgde de gasmarkt de stijging bijna in gelijke cijfers. De markten voor zowel 2018 als 2019 klommen met ruim 5,5 procent over de afgelopen week. Over de gehele maand maart gezien is er een daling van ruim 3 procent zichtbaar.

Gas maart

Verwachting komende maand

Is er sprake van een omslagpunt in de markt? De bewegingsrichting van de gasprijs zal de komende weken afhangen van de ontwikkelingen in de oliemarkt. Zolang de olieproducerende landen zich houden aan de productieafspraken en de situatie in Libië niet verbetert, zal de oliemarkt op het huidige hogere niveau blijven. Toch is de abrupte stijging zoals die op de gasmarkt te zien was uitzonderlijk en overtrokken, waardoor er niet nog zo’n forse stijging te verwachten is , mits er geen andere invloeden optreden om de markt in een opwaartse beweging te houden. Mocht u de periode tot en met 2018 nog niet gecontracteerd hebben, dan is het momenteel uiterst interessant om dat in ieder geval te overwegen.

Analyse afgelopen maand

In de nieuwsbrief van maart is het handelssysteem voor emissierechten (EU ETS) en bijbehorende CO2-prijs uitgelicht. De piek richting 6 euro per ton uitstoot is over de afgelopen maand geheel teniet gedaan door de minimale vraag naar emissierechten. De CO2-prijs gaat nu richting 4,5 euro per ton.

In de elektriciteitsprijs is de correlatie tussen de verschillende grondstofmarkten van grote invloed. De stijging van de olieprijs heeft doorwerking in een stijging in de prijzen voor gas en kolen. Deze twee grondstoffen zijn de belangrijkste brandstoffen bij de productie van elektriciteit. Wat er afgelopen vrijdag gebeurde was dat de gasmarkt een beperkte correctie naar beneden liet zien, maar dat de kolenmarkt verder steeg. De elektriciteitsmarkten bleven de opwaartse richting van de kolenmarkt volgen en lieten in de afgelopen week een stijging zien van 5 procent. Dit staat recht tegenover de daling van 5 procent over de gehele maand maart.

Elektra maart

Verwachtingen komende maand

De komende maand is vanuit energetisch opzicht erg interessant. Als Groenlinks aan de regeringscoalitie deelneemt is de kans groot dat de afschakeling van kolencentrales zal worden versneld. Op termijn zal dit tot meer import en hogere prijzen leiden. Of en wanneer het zover komt is de vraag. Tot die tijd blijft er voldoende capaciteit beschikbaar op de Nederlandse markt en zullen de grondstofmarkten de richting van de elektriciteitsprijzen bepalen. Ook in de elektriciteitsmarkt geldt dat het nu voor partijen interessant is om in ieder geval tot en met 2018 gecontracteerd te hebben en risico’s op het doorstijgen van de markt af te dekken.