Gas

Analyse afgelopen maand

De afgelopen maand bleek dat de herstelverwachtingen van Europa achter blijven. Zo zorgden vaccinatieproblemen voor afnemend optimisme in de Europese en specifiek Nederlandse economie. Daarentegen neemt de steun voor maatregelen af en komt de politiek onder grote druk te staan. Deze onzekerheid werd ook zichtbaar in de energieprijzen in de maand maart. Naarmate de maand vorderde werd namelijk de stijging in de energieprijzen een halt toe geroepen. Ondanks dat de zowel de Europese als de Amerikaanse centrale bank de economische cijfers blijvend proberen te beïnvloeden door nieuwe stimulatieprogramma’s en het bestrijden van ongewenste hogere rentes.

Aan het begin van de maand noteerde de olieprijs kort boven de 70 dollar per vat, om vervolgens weer 15 procent de dalen. De grote bewegelijkheid van de olieprijs komt door de productieafspraken van de olieproducerende landen (OPEC+) die tegen de verwachtingen in afspraken verlengen en vervolgens toch de kraan stapsgewijs verder open willen draaien. Onzekerheid is een factor waar de energiemarkten sterk op kunnen bewegen. Net als vorige maand een stijging van de gasprijzen aan het begin van de maand, waarna de prijzen stabiliseerden. Over de maand gezien zijn de gasprijzen tot acht procent gestegen voor het jaar 2022 en tot ruim vier procent voor het jaar 2023.

Gas maart 2021

Verwachting komende maand

Hierboven is de term onzekerheid enkele keren genoemd. Het afbouwen van de lockdowns, het opstarten van de economie, de toename in vraag naar energie en bijkomende speculaties zijn allen onderwerpen die van invloed zijn op de energieprijzen. In onzekere tijden worden op de termijnmarkten (waarop gas- en elektriciteit hoofdzakelijk wordt ingekocht) risicopremies ingeprijsd. Het eerste kwartaal van 2021 kende een stijging van de gasprijzen van zo’n 12 procent. Dit terwijl de meeste landen nog met strenge maatregelen te maken hebben en het onzeker blijft of komende zomer de grenzen weer opengaan voor bijvoorbeeld het vakantieseizoen. De werkelijkheid zal uiteindelijk gevolgen hebben voor de gasprijzen. Het aanbod blijft sterk, de vraag blijft onduidelijk. Blijkt het optimisme terecht, dan blijven de gasprijzen doorstijgen. Loopt de economie toch nog een deuk op dan kan er correctie omlaag volgen. Kortom voor de maand april is het de verwachting dat het optimisme aanwezig blijft. Ondanks de hogere prijsniveaus kunnen verder stijgende gasprijzen het gevolg zijn.

Elektra

Analyse afgelopen maand

President Biden heeft in de Verenigde Staten aangekondigd om, naast het huidige stimulatieprogramma van 1.900 miljard dollar, nog eens een extra programma op te willen starten om de groene verkiezingsbeloftes in te willigen. Dit ambitieuze programma van tenminste 2.000 miljard dollar komt allereerst ten goede aan de toename in Amerikaanse banen. Ook zal met, onder andere grootschalige windprojecten, een belangrijke stap gezet worden voor een groter aandeel hernieuwbare energie in de VS en het behalen van de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs.

Terug naar Europa blijft de prijs voor emissierechten nieuwe records zetten. Daar waar in februari de CO2-prijs van 40 euro per ton uitstoot kortstondig werd doorbroken, steeg in maart de prijs door tot bijna 44 euro per ton en lijkt nu boven de 40 euro-grens te blijven. Voor de elektriciteitsprijzen was de maand maart een maand gekenmerkt door een opwaartse beweging. De elektriciteitsprijzen stabiliseerden in de loop van de maand net als de grondstofprijzen zoals kolen en aardgas. De elektriciteitsprijzen stegen in maart met negen procent voor levering in 2022 en ruim zes procent in 2023.

Verwachting komende maand

Nog enkele maanden te gaan tot juni, wanneer er meer bekend wordt over de hervormingen van het emissierechtenhandelssysteem (EU ETS). Tot die tijd wordt de CO2-prijs speculatief gedreven waardoor het sentiment op de Europese financiële beurzen bepalender is voor de prijsontwikkeling dan de werkelijke verhouding tussen vraag en aanbod. In de maand april kunnen de elektriciteitsprijzen door blijven stijgen op het positieve sentiment, maar dit is op instabiele basis. De huidige prijsniveaus zijn voor een inkoopmoment minder interessant. Bij een correctie neerwaarts op de korte termijn is het des te belangrijker om in te kunnen kopen. Mede omdat op de langere termijn de elektriciteitsprijzen kunnen stijgen door het afbouwen van de productiecapaciteit vanuit de kolencentrales in Europa en de hervormingen van het EU ETS.

Vragen over de energie-inkoop of uw energiecontract voor de komende periode? EE Care helpt u graag met uw vraagstukken. Neem contact op via sales@eecare.nl of 088-3322777.