Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maakt u hier geen deel van uit houden wij u ook graag op de hoogte. Wilt u naar aanleiding hiervan meer informatie over de energie-inkoop of juist direct inkopen, neem dan contact met ons op 088-3322777 of via sales@eecare.nl.
Analyse afgelopen maand

De winter lijkt uit te blijven dit jaar. Na slechts een korte koude periode aan het begin van het jaar en met zelfs enkele dagen in februari met temperaturen richting de 20 graden Celsius, zijn de weeromstandigheden uitzonderlijk mild gebleven. Dit zorgt ervoor dat de vraag achterblijft ten opzichte van de verwachting en dus de aanvoer van gas probleemloos verloopt. Over de maand februari gezien daalde de gasprijs voor levering in 2020 met anderhalf procent en de levering voor 2021 bleef nagenoeg gelijk. Het verschil tussen de twee leveringsjaren is ontstaan door het besluit over het sluiten van de kolencentrales, waardoor de vraag naar gas voor de elektriciteitsproductie toe zal nemen en de prijs wordt opgedreven.

Gas november

Verwachting komende maand

De verwachting voor de komende maand kan nagenoeg gekopieerd worden van vorige maand. De economische vooruitzichten blijven onzeker. Het nieuws over -naar beneden bijgestelde- groeiverwachtingen van de wereldeconomie doen de vooruitblik geen goed. Bijkomend is de Brexit nog niet volbracht en blijft de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China onopgelost. Het meest waarschijnlijke scenario voor 2019 is een lichtdalende tot zijwaartse prijsontwikkeling van aardgas. Dit geldt eveneens voor komende maand, tenzij er oplossingen komen voor bovengenoemde kwesties. Dan kan er een tijdelijke opleving volgen.

Analyse afgelopen maand

De prijzen voor de uitstootrechten van CO2 bleken de afgelopen maand bepalend voor de prijsontwikkelingen van elektriciteit. De CO2-prijs bewoog door met name de Brexit. De Britten zouden bij een harde Brexit de CO2-rechten terug op de markt dumpen, maar de kans op een harde Brexit lijkt verdwenen waarop de CO2-prijs fors steeg aan het eind van februari. Deze stijging is direct terug te zien in de elektriciteitsgrafiek hieronder en daarmee zijn de CO2-prijzen bepalend voor de ontwikkeling van de elektriciteitsmarkt. Over de gehele maand februari gezien daalde de elektriciteitsmarkten voor 2020 en 2021 met ongeveer één procent.

Elektra november

Verwachtingen komende maand

De verwachting voor de elektriciteitsmarkt wordt ook komende maand bepaald door met name de ontwikkeling van de CO2-prijs. Daar wordt de meeste beweging verwacht vanwege de Brexit en de huidige klimaatdiscussie. Bij een stijgende CO2-prijs worden gasgestookte energiecentrales goedkoper dan kolencentrales. De grondstofprijzen als kolen en gas hebben juist eerder een prijsdrukkend effect doordat er voldoende aanbod wordt verwacht. Samengevat is de verwachting voor de elektriciteitsprijs dat deze zich zijwaarts ontwikkelt de komende maand.