Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maakt u hier geen deel van uit houden wij u ook graag op de hoogte. Wilt u naar aanleiding hiervan meer informatie over de energie-inkoop of juist direct inkopen, neem dan contact met ons op 088-3322777 of via sales@eecare.nl.
Analyse afgelopen maand

De maand februari was een onzekere maand. Onzeker welke richting de gasmarkten op zouden gaan bewegen. Er was daardoor een forse bandbreedte van ruim zestien procent tussen het hoogste en het laagste punt. Desondanks was de gasprijs aan het eind van de maand februari gelijk aan het prijsniveau van begin van de maand. Aan deze beweging lagen twee oorzaken ten grondslag. Allereerst de olieproducerende landen (OPEC). De OPEC probeerden productieafspraken te maken met Rusland om de lage prijsniveaus van olie op te krikken door het aanbod te beperken. Rusland werkte hier begin maart niet aan mee waarop de olieprijs kelderde met ruim twintig procent in één dag.

Ten tweede is de angst voor het Corona-virus, zoals vorige maand beschreven, werkelijkheid geworden. De impact van het virus op de wereldwijde volksgezondheid is groot. Om de verspreiding van het aantal besmettingen controleerbaar te houden zijn veel bedrijven stilgelegd of beperkt in de mogelijkheden. De gevolgen die het virus op de economie heeft is nog niet te overzien. Zeker is dat de schade groot zal zijn. De vraag naar energie nam de afgelopen maand sterk af, met dalingen tot twaalf procent op de gasmarkten voor 2021 en 2022 tot gevolg.

Gas november

Verwachting komende maand

Alles draait de komende maand om het Coronavirus en een gecontroleerde verspreiding ervan. De andere factoren verdwijnen naar de achtergrond. Bedrijven die deels actief kunnen blijven, zullen minder energie gebruiken. De energieprijzen staan op een niveau dat zicht dichtbij het historisch minimum bevindt, desondanks zijn er geen fundamentele redenen om te verwachten dat de prijzen stijgen. De huidige lage energieprijzen bieden kansen om energie in te kopen. Koop bij voorkeur een deel van de energie in om prijsrisico’s van tijdelijke prijsstijgingen af te dekken. Waar de bodem van de energiemarkten komt te liggen is niet op voorhand te voorspellen. Vragen over uw energie-inkoop, neem gerust contact met ons op via sales@eecare.nl of 088-3322777.

Analyse afgelopen maand

De samenhang tussen de gas- en elektriciteitsmarkten was de afgelopen maand sterk zichtbaar. De prijsbewegingen van elektriciteitsmarkten leken identiek aan die van de gasmarkten. Dit is verklaarbaar aan de oorzaken waarom de energieprijzen daalden, namelijk het Coronavirus en de oliecrisis. De grondstofprijzen voor de productie van elektriciteit, zoals kolen en gas, en daarnaast de kosten voor het uitstoten van emissies volgden allen een neerwaartse beweging.

De prijsniveaus van de elektriciteitsmarkten zijn over de afgelopen periode gezien met gelijke cijfers gedaald als de gasmarkten. Over de maand gezien daalden de prijzen voor levering in 2021 en 2022 met ongeveer twaalf procent.

Elektra november

Verwachtingen komende maand

De trend van de elektriciteitsprijzen is sinds het najaar van 2019 neerwaarts. De kans dat dit komende maand zo blijft is onzeker. De bewegelijkheid van de energieprijzen zal dicht bij het huidige historische dieptepunt toenemen. Dit betekent dat er de komende periode grote prijssprongen worden verwacht. Het wordt zoeken naar de balans tussen vraag en aanbod op de elektriciteitsmarkten. In dergelijke tijden is het van belang om een inkoopstrategie te hebben die houvast biedt. EE Care vertelt u daar graag meer over.