Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maakt u hier geen deel van uit houden wij u ook graag op de hoogte. Wilt u naar aanleiding hiervan meer informatie over de energie-inkoop of juist direct inkopen, neem dan contact met ons op 088-3322777 of via sales@eecare.nl.
Analyse afgelopen maand

Sinds de, door het coronavirus getriggerde, neergang van de financiële markten en de bijbehorende lage energievraag bleven ook de afgelopen maand de gasprijzen op het lage niveau bewegen. Niet alleen de lage vraag is hier de oorzaak van. Ook speelt het aanhoudende hoge aanbod mee. Het zeer grote hoeveelheid gas dat beschikbaar is zorgt ervoor dat de gasvoorraden volledig gevuld zijn. Hierdoor blijven de termijnprijzen laag.

De olieprijzen maakte de afgelopen weken een sterke stijging door tot boven de 40 dollar per vat. Naast de versoepeling van de coronamaatregelen en daardoor meer vraag naar olie had dit te maken met de vergadering van afgelopen zaterdag. De verlenging van de productiebeperkingen door de olieproducerende landen is doorgezet. Toch maakte het optimisme uiteindelijk plaats voor zorgen of de afspraken stand houden, gezien de productietoename vanuit met name de Verenigde Staten.

Gas november

Verwachting komende maand

Verdere afbouw van coronamaatregelen zorgt voor extra vraag naar energie. Het onderhoud aan de Noorse gasaanvoer zal later eveneens meegaan spelen om het vraag en aanbod in balans te brengen. Toch is de verwachting dat de gasvoorraden voldoende als buffer kunnen fungeren om de impact op de termijnprijzen voor gas beperkt te houden. De olieprijs wordt naar verwachting in balans gehouden door de productieafspraken van de OPEC-landen aan de ene kant en de heropstart van de schalieolieproductie in de Verenigde Staten. Als de afspraken van de OPEC beginnen te rammelen kan de olieprijs verder omlaag. Samengevat wordt er voor de komende maand verwacht dat de gasprijzen op het huidige lage prijsniveau zullen blijven bewegen.

De huidige lage energieprijzen bieden kansen om energie in te kopen. Koop bij voorkeur een deel van de energie in om prijsrisico’s van tijdelijke prijsstijgingen af te dekken. Waar de bodem van de energiemarkten komt te liggen is niet op voorhand te voorspellen. Vragen over uw energie-inkoop, neem gerust contact met ons op via sales@eecare.nl of 088-3322777.

Analyse afgelopen maand

Op de elektriciteitsmarkten bleef de energievraag de afgelopen maand laag, voeg daarbij toe dat er veel duurzame opwek uit zon en wind beschikbaar was en de spotmarkten waren opnieuw enkele momenten beneden nul. Een bijzondere gebeurtenis dat men betaald krijgt om energie af te nemen.

De termijnmarkten kenden in de maand mei een zijwaartse prijsontwikkeling doordat ondanks de versoepelende maatregelen de toekomstige energievraag beneden het langjarig gemiddelde blijft. De nieuwe steunprogramma’s van de Europese Centrale Bank versterken het beeld dat de negatieve economische gevolgen langer zullen aanhouden. De extra stimulans is noodzakelijk om de arbeidsmarkt steun te bieden en de komende tijd de werkgelegenheid te kunnen behouden. Financiële steunpakketten hebben een prijsopdrijvend effect op de energiemarkten, maar houden nu alleen de energiemarkten in balans.

Elektra november

Verwachtingen komende maand

De heropstart van de industrie en bedrijven lijkt van invloed te zijn op het optimisme op de financiële markten. Voor de CO2-prijs is het sentiment op deze markten een bepalende factor gebleken. Gezien de steunpakketten is het voor de hand liggend om te verwachten dat de CO2-prijs overgewaardeerd is en dat de elektriciteitsmarkten ruimte omlaag kennen. Dit is afhankelijk of het herstel van de vraag naar elektriciteit inderdaad langer op zich laat wachten. De verwachting voor de elektriciteitsprijzen is daarom voor komende maand een dalende prijsontwikkeling.