Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maakt u hier geen deel van uit houden wij u ook graag op de hoogte. Wilt u naar aanleiding hiervan meer informatie over de energie-inkoop of juist direct inkopen, neem dan contact met ons op 088-3322777 of via sales@eecare.nl.
Analyse afgelopen maand

De olieprijzen maakten in de maand mei een forse daling door van ruim vijftien procent tot het huidige niveau van 62 dollar per vat. De Verenigde Staten en China spelen een hoofdrol in de prijsontwikkelingen op de oliemarkt. De handelsoorlogen hebben een neerwaarts effect op de vraag naar olie, vanwege de economische gevolgen, terwijl de productie record na record verbreekt. De gasprijzen bleven ten opzichte van de olieprijzen op hogere prijsniveaus, maar sloten de maand af met een dalingen tot zeven procent voor 2020 en vier procent voor 2021.

Dichterbij huis speelde de afgelopen maand een cruciale factor een rol in de ontwikkeling op de gasmarkten. Aardbevingen in Groningen zorgden ervoor dat het Staatstoezicht op de Mijnen een advies uitbracht dat de productie van gas volgend jaar sneller moet worden verlaagd. Komende winter zal dit niet voor problemen zorgen en de import uit Rusland en Noorwegen is groot genoeg. Het enige argument is dat er een ander soort gas (hoogcalorisch) wordt geïmporteerd uit deze landen. Het Gronings gas is laagcalorisch. Wanneer de Groningse productie daadwerkelijk wordt teruggeschroefd dan zou dit tot krapte kunnen leiden van laagcalorisch gas. Dat is een afweging tussen veiligheid van de Groningers en leveringszekerheid van het gas.

Gas november

Verwachting komende maand

De komende zomerperiode blijven de gasprijzen, ondanks het jaarlijks onderhoud aan het gasnetwerk, naar verwachting rond het huidige prijsniveau bewegen. De argumenten hiervoor zijn dat de gasvoorraden hoog zijn, seizoensgebonden vraag daalt en de levering van vloeibaar gas (LNG) fors is. Daarbij is de grootste onzekerheidsfactor het handelsconflict tussen de VS en China. Deze vertraagt de economische ontwikkelingen en bij escalatie zullen zowel de economie als de energiemarkten mee naar beneden getrokken worden. Mocht er tijdens de G20-top van eind juni een deal komen die het handelsconflict verbetert, dan kan dit voor een opleving van de markten zorgen. Het advies blijft om pas te reageren wanneer de energieprijzen richting hebben gekozen, neerwaarts dan wel opwaarts.

Analyse afgelopen maand

De elektriciteitsmarkten volgden de afgelopen maand de ontwikkelingen van de grondstofmarkten en de CO2-markt keurig op. Aangezien zowel de gas- en de kolenmarkt, ondanks de handelsoorlog, een stabiele vraag-aanbod balans kennen, blijkt de CO2-markt hoofdzakelijk de bepalende factor die de elektriciteitsmarkt in beweging zet.
Belangrijk punt om te benoemen is sinds de aankondiging van het vertrek van de Britse premier May, de kans op een harde Brexit hebben vergroot. Bij een harde Brexit zullen de in het Verenigd Koninkrijk verhandelde emissierechten terug op te markt komen. Wat zorgt voor een hernieuwd aanbod en dus de CO2-prijzen zal laten dalen. Momenteel beweegt de prijs onder de 25 euro per ton uitstoot. De afgelopen maand daalden de elektriciteitsprijzen tot ruim 6 procent voor 2020 en rond de vier procent voor 2021.

Elektra november

Verwachtingen komende maand

De door de handelsoorlogen versterkte economische ontwikkelingen en de toegenomen kans op een harde Brexit zorgen voor een prijsdrukkend effect op de elektriciteitsprijzen. Net als voor gas is ook voor elektriciteit de verwachting dat er een onzekere periode aanstaande is. Wat de vooruitzichten voor de komende maand betreft blijft de verwachting gelijk met die van de voorgaande maand, namelijk een grotere kans op een neerwaartse beweging dan een stijgende. Er zijn weinig tot geen noemenswaardige argumenten die de elektriciteitsprijzen structureel op zullen drijven.