Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maakt u hier geen deel van uit houden wij u ook graag op de hoogte. Wilt u naar aanleiding hiervan meer informatie over de energie-inkoop of juist direct inkopen, neem dan contact met ons op 088-3322777 of via sales@eecare.nl.

Analyse afgelopen maand

Op de gasmarkten is sinds de coronacrash weinig beweging in de prijsniveaus te zien. Binnen een bandbreedte van anderhalve eurocent vinden de gasprijzen al ruim drie maanden hun weg. De oorzaken van de stabiele gasprijzen zijn te vinden in het overaanbod. Kortom er wordt uitgegaan dat er voldoende leveringszekerheid is voor aardgas door de hoge vullingsgraad van de gasvoorraden en gasaanvoer vanuit Rusland, Noorwegen en LNG uit de Verenigde Staten. Dit is de reden dat de termijnprijzen voor de jaren 2021 en 2022 laag zijn en voorlopig laag kunnen blijven.

Na de stijging van de olieprijs in de voorafgaande maanden bleef de olieprijs in juli vlak boven de 40 dollar per vat bewegen. De, post-corona, opstartende wereldeconomie krijgt weerstand van de oplopende coronagevallen in onder andere de Verenigde Staten. Dit heeft als resultaat dat de olieprijs stabiliseert rond het huidige niveau van 41 dollar per vat.

Gas november

Verwachting komende maand

De verwachting voor de gasprijzen is opnieuw een stabiele zijwaartse prijsontwikkeling. Het heersende overaanbod is niet op de korte termijn verholpen. Dit betekent dat er, naar alle waarschijnlijkheid, tot de komende winterperiode geen extreme prijsstijgingen verwacht kunnen worden. Toch zijn er twee onzekerheidsfactoren die de gasprijzen kunnen gaan beïnvloeden. Allereerst is de ingebruikname van de nieuwe gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland (Nordstream2) onzeker. De Verenigde Staten werkt de ingebruikname tegen doordat de VS dan minder gas zal gaan exporteren naar Europa. Hoe langer de VS dit weet uit te stellen, hoe meer de gasprijzen worden opgedreven. De markt gaat er vanuit dat de pijpleiding begin 2021 wordt opgeleverd. Een verlenging van de productiebeperkingen onder de OPEC-landen op de oliemarkt kan eventueel een prijsopdrijvend effect teweeg brengen.

De huidige lage energieprijzen bieden kansen om energie in te kopen. Koop bij voorkeur een deel van de energie in om prijsrisico’s van tijdelijke prijsstijgingen af te dekken. Waar de bodem van de energiemarkten komt te liggen is niet op voorhand te voorspellen. Vragen over uw energie-inkoop, neem gerust contact met ons op via sales@eecare.nl of 088-3322777.

Analyse afgelopen maand

De prijs die betaald wordt voor het uitstoten van emissies, de zogeheten emissierechten of CO2-prijs, is de afgelopen weken sterk opgelopen tot 30 euro per ton uitstoot. Tijdens het dieptepunt in de coronacrisis bedroeg de prijs slecht 12 euro per ton uitstoot. Voor de elektriciteit die wordt opgewekt door gas- of kolengestookte elektriciteitscentrales is de CO2-prijs van invloed op de elektriciteitsprijs. Daardoor is de CO2-prijs de afgelopen periode een bepalende factor geweest in de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs. De CO2-prijs bereikte de afgelopen periode het hoogste niveau van juli vorig jaar. De reden waarom de CO2-prijs stijgt is onduidelijk. Er wordt vanuit gegaan dat het ontstaat door optimisme in de markt en daarmee speculatief is. Dit geeft aan dat er meer ruimte omlaag is dan dat de prijs nog veel verder omhoog kan. Mede omdat het Europees Parlement de regels omtrent de emissierechtenhandel wil aanpassen om speculatie tegen te gaan.

De elektriciteitsprijzen bevinden zich momenteel weer op het niveau van voor de corona-uitbraak. Dit betekent dat de elektriciteitsprijzen in het afgelopen kwartaal met vijftien procent gestegen zijn.

Elektra november

Verwachtingen komende maand

De verwachtingen voor de komende periode zijn gespannen. Wat gaat de heersende pandemie nog voor consequenties teweeg brengen? Corona is zowel voor de mondiale gezondheid, de wereldeconomie maar ook de energieprijzen een bepalende factor. Zolang het aantal besmettingen binnen de perken blijft kan de wereldeconomie verder opstarten, de economische schade beperkt blijven en de vraag naar energie toenemen. Wanneer de coronamaatregelen opnieuw aangescherpt gaan worden, dan neemt de schade verder toe. In dit laatste scenario betekent het dat de financiële markten en ook de speculatieve handel in emissierechten opnieuw een deuk kunnen oplopen. Gezien de ontwikkelingen in onder andere de VS is het reëel hier rekening mee de houden in de verwachting. Voor de komende maand kan dit betekenen dat de elektriciteitsprijzen een beperkt opwaarts potentieel hebben en waarschijnlijk omlaag corrigeren.