Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maakt u hier geen deel van uit houden wij u ook graag op de hoogte. Wilt u naar aanleiding hiervan meer informatie over de energie-inkoop of juist direct inkopen, neem dan contact met ons op 088-3322777 of via sales@eecare.nl.

Analyse afgelopen maand

In de voorgaande nieuwsbrief werden de factoren benoemd die de economie sterk beïnvloeden. De Brexit-discussie heeft voor Europa nog een sterke invloed, terwijl factoren als de Italiaanse begroting en de handelsoorlog tussen de VS en China hun invloed lijken te gaan verliezen. De afgelopen maand was de olieprijs de belangrijkste prijsbepalende factor voor de gasprijzen, of beter gezegd de olieproductie. De VS voert de olieproductie verder op, terwijl de OPEC deze juist wil verminderen. Trump probeert hiermee zijn verkiezingsbelofte in te lossen waarin hij stelt dat een verlaging van de olieprijs een wereldwijde belastingverlaging is. De olieprijs schommelt rond 60 dollar per vat en dit heeft er samen met de afnemende economische groei voor gezorgd dat de gasprijzen in november zo’n vier procent daalden.

Verwachting komende maand

Zolang er onzekerheden boven de markt hangen stellen bedrijven belangrijke investeringen uit. Zo lijdt de Europese economie sterk onder de onzekerheid over de afloop van de Brexit-onderhandelingen. De handelsoorlog tussen de VS en China blijft onopgelost en de huidige ‘wapenstilstand’ brengt geen permanente zekerheid. Ook blijkt de OPEC het spel van Trump niet doorzien te hebben en moet nu zelf de productie fors terugschroeven om de olieprijs te reguleren. De VS versterkt zijn wereldwijde greep op terreinen als handel en olie. Wat zij hierin niet meenemen zijn de wereldwijde relaties die onder druk komen te staan. Deze tijden van economische onzekerheid bieden ook kansen voor zaken als de contractering van uw energie. Na de huidige daling kan zich een gunstig inkoopmoment voordoen. Onze verwachting is dat dit na de winterperiode zal zijn.

Analyse afgelopen maand

Ondanks dat de gasmarkten de afgelopen maand zijn gedaald, laten de elektriciteitsmarkten in deze maand een zijwaartse ontwikkeling zien. Dit heeft te maken met stabiliserende kolen- en CO2-prijzen. De bodem van deze markten lijkt voorlopig voor kolen op 85 dollar per ton te liggen en voor emissierechten op 19 euro per ton. De elektriciteitsprijzen liggen ten opzichte van een jaar geleden ruim 50 procent hoger voor levering in 2020 en ruim 75 procent hoger voor levering in 2019. Dat zijn forse cijfers en dit geeft de urgentie aan van een doordachte inkoopstrategie. Heeft u vragen over uw inkoopstrategie of wilt u de inkoop bij EE Care onderbrengen, neem dan gerust contact met ons op via sales@eecare.nl of 088-332277.

Elektra november

Verwachtingen komende maand

De elektriciteitsmarkten zijn ook in afwachting van de Brexit. Als de Brexit doorgaat dan komen de Britse CO2-rechten terug op de markt waardoor er een overschot ontstaat. Zo komt er komend jaar ook een overschot aan Poolse CO2-rechten op de markt. Als het aanbod toeneemt en de vraag gelijk blijft dan zal de CO2-prijs gaan dalen. Zolang de CO2-prijzen boven de 19 euro per ton blijven en de kolenprijzen boven 85 dollar per ton, wordt er geen verdere daling van de elektriciteitsprijzen verwacht. Wanneer deze niveaus gebroken worden is de weg vrij voor verdere daling. Ook hiervoor geldt dat dit naar verwachting na de winterperiode zal zijn.