Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maakt u hier geen deel van uit houden wij u ook graag op de hoogte. Wilt u naar aanleiding hiervan meer informatie over de energie-inkoop of juist direct inkopen, neem dan contact met ons op 088-3322777 of via sales@eecare.nl.

Analyse afgelopen maand

De twijfel op de wereldmarkt blijft bestaan. Trekt de economie weer aan of is de weg uit het dal nog niet gevonden? De gasmarkten lieten in juli opnieuw zien dat er geen richting gekozen is. Na een korte opleving met een stijging van 1 eurocent per kubieke meter aardgas zakte de gasprijzen later in de maand weer terug naar het laagste niveau sinds maart dit jaar. De opleving werd veroorzaakt door de signalen over hernieuwde productiebeperkingen in de oliemarkt door de olieproducerende landen en het positieve sentiment van de wereldeconomie. Later in de maand wisten de negatieve berichten over de toename in de coronagevallen en de angst voor een nieuwe besmettingsgolf het sentiment te keren en daalden de gasmarkten.

Verder heeft er geen blijvende verandering plaatsgevonden in de aanbodzijde. De gasvoorraden hebben een hoge vullingsgraad, de aanvoer blijft sterk en de leveringszekerheid richting de toekomst blijft behouden.

Gas november

Verwachting komende maand

De coronacrisis zal diepe wonden achterlaten op de arbeidsmarkt en de schuldenlast van overheden. De negatieve economische consequenties zullen lange tijd voortduren en voor grotere schade zorgen dan eerder gedacht. Het IMF verwacht een krimp van ruim 7 procent van de Nederlandse economie. Momenteel lijkt de wereldeconomie weer op te starten en te herstellen. De onzekerheid is of dit komt door het inhalen van de door corona opgelopen achterstand of dat de vraag daadwerkelijk aantrekt. Richting het najaar zal duidelijk worden wat de werkelijke cijfers zijn en welke richting de markten op zullen gaan. Een zijwaartse ontwikkeling van de gasprijzen blijft voor de komende maand opnieuw de verwachting. Dit als gevolg van de balans in de prijsopdrijvende en prijsdrukkende factoren.

De huidige lage energieprijzen bieden kansen om energie in te kopen. Koop bij voorkeur een deel van de energie in om prijsrisico’s van tijdelijke prijsstijgingen af te dekken. Waar de bodem van de energiemarkten komt te liggen is niet op voorhand te voorspellen. Vragen over uw energie-inkoop, neem gerust contact met ons op via sales@eecare.nl of 088-3322777.

Analyse afgelopen maand

In de analyse van vorige maand gesproken over het hoogste niveau en de bepalende rol die de prijs voor de uitstoot van emissierechten vervult in de elektriciteitsprijzen. In de maand juli deed de CO2-prijs een stap terug en daalde met bijna 20 procent richting de 25 euro per ton uitstoot. Opvallend was dat de CO2-prijs begon te dalen op het moment dat het sentiment over het herstel van de wereldeconomie keerde van positief naar negatief. Hiermee werd het vermoeden bevestigd dat de CO2-prijs speculatief gedreven is.

De elektriciteitsprijzen gingen in de maand juli met zo’n tien procent omlaag. Over het algemeen is de elektriciteitsprijs gebaseerd op vraag en aanbod. De daling van de CO2-prijs werd afgevlakt doordat gasgestookte elektriciteitscentrales de afgelopen maand vaker werden ingeschakeld dan de vervuilendere kolencentrales, waarvoor meer dure emissierechten benodigd waren. Productie met kolen werd kostentechnisch dus minder interessant.

Elektra november

Verwachtingen komende maand

De huidige hittegolf drijft elektriciteitsprijzen omhoog door de hogere vraag vanuit koeling en airco’s. Daarom kunnen de elektriciteitsprijzen tijdelijk wat omhoog. Voor de langere termijn richting het einde van het jaar hangt ook voor elektriciteit de onzekerheid boven de markt of het economisch herstel daadwerkelijk is ingezet. Het aanscherpen van de coronamaatregelen zal in mindere mate aan de orde zijn doordat er naar verwachting slechts lokaal, daar waar noodzakelijk, intelligente lockdowns zullen worden ingevoerd. Voor de komende maand kan dit betekenen dat de elektriciteitsprijzen na de hittegolf waarschijnlijk omlaag corrigeren.