Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maakt u hier geen deel van uit houden wij u ook graag op de hoogte. Wilt u naar aanleiding hiervan meer informatie over de energie-inkoop of juist direct inkopen, neem dan contact met ons op 088-3322777 of via sales@eecare.nl.

Analyse afgelopen maand

De handelsoorlogen zijn in de maand juli verder geëscaleerd. De Verenigde Staten jagen niet alleen China in het harnas, ook de bondgenoten uit de EU en het Verenigd Koninkrijk moeten eraan geloven. De VS willen bij iedere handelspartner het onderste uit de kan halen zodat Trump zijn belofte na kan komen: “Make America great again”. Dat dit ten koste gaat van de algehele wereldeconomie lijkt weinig impact te hebben op het beleid van de VS. Tevens kan de VS het zich niet veroorloven dat de olieprijs hard stijgt. Dit zou veel Amerikaanse burgers en dus kiezers raken. De olieprijs heeft de afgelopen maand dan ook een lager niveau weten te bereiken van 74 dollar per vat. De oorzaken van een lagere olieprijs liggen onder andere bij de teruglopende economische verwachtingen als gevolg van de handelsoorlogen, de toenemende olieproductie en zekerheid over het opvangen van de Iraanse olieleveringen.

Ondanks de dalingen op de oliemarkt bleven de gasprijzen de afgelopen maand voor zowel leveringsjaar 2019 als 2020 nagenoeg gelijk. De gasvoorraden zijn nog relatief beperkt aangevuld en één van de belangrijkste aanvoerroutes, de Nordstream pijpleiding vanuit Rusland, was vanaf half juli in onderhoud. Dat hield de gasprijzen op een stabiel niveau.

Gas juli

Verwachting komende maand

Op het moment van schrijven zijn de handelsoorlogen nog verder geëscaleerd. De VS heeft het economisch toch al verzwakte Turkije ook sancties opgelegd waardoor de Turkse lira enige tijd sterk daalde en nu zelfs de kans bestaat dat Turkije ook zwakkere Europese landen, die veel leningen uit hebben staan in Turkije, mee omlaag te trekken. De economische ontwikkelingen worden hiermee een stuk somberder dan zonder de handelsoorlogen en bijbehorende sancties over en weer. De olieprijs daalt, maar door de sterkere dollar ten opzichte van de euro wordt de, in dollars verhandelde, olie niet goedkoper voor Europese landen. Voor de maand augustus worden gezien de handelsoorlogen zijwaartse prijsontwikkelingen verwacht voor de gasmarkten. Mochten er vragen zijn over de economische situatie of u wilt meer informatie over energie-inkoop, neem dan gerust contact met ons op via 088-3322777 of sales@eecare.nl

Analyse afgelopen maand

In juli werden ook de elektriciteitsmarkten beïnvloed door de handelsoorlogen. Vanzelfsprekend bewegen de elektriciteitsprijzen met de grondstofprijzen om elektriciteit te produceren mee. De gasprijzen bleven zoals hierboven geschreven stabiel. Dit was op de kolenmarkt, ondanks fluctuaties, ook het geval, rond een prijs van 87 dollar per ton. De enige opdrijvende factor op de elektriciteitsprijs was de CO2-prijs. De kosten voor het uitstoten van een ton CO2 steeg met 20 procent van 15 naar 18 dollar. Uiteindelijk resulteerde het in hogere elektriciteitsprijzen over de gehele maand.

Broeikasgassen, emissies of ook bekend als CO2 worden in de toekomst steeds een belangrijkere factor in de elektriciteitsprijzen. In het klimaatakkoord is het doel vastgelegd dat Nederland in 2030 49 procent CO2-uitstoot reduceert ten opzichte van 1990 en in 2050 zelfs 95 procent reductie. Om dit doel na te streven in de elektriciteitsproductie, moet conventionele productie met kolen of met gas duurder worden. Dit kan alleen gerealiseerd worden als de uitstoot van CO2 duurder wordt. Per ton CO2 dat wordt uitgestoten is het noodzakelijk om één emissierecht te kopen. Hoe duurder zo’n emissierecht hoe interessanter het wordt om duurzame bronnen te benutten. Zou u willen weten welke mogelijkheden u zelf heeft voor duurzame productie? EE Care helpt u graag verder om voor het idee een concreet project te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen.

Elektra juli

Verwachtingen komende maand

De kans dat de elektriciteitsprijzen voor het eind van het jaar nog gaan dalen is minimaal. Alleen een wereldwijde handelsoorlog die de economische groei doet verdampen kan dit te weeg brengen. Men zou op de feiten vooruit lopen als er verkondigd wordt dat dit een nieuwe crisis met zich meebrengt, maar een feit is dat op de lange termijn niemand gebaat is bij een krimpende wereldeconomie. De kans is niet groot dat de wereldeconomie sterk zal krimpen. De elektriciteitsprijzen zullen eerder gestaag blijven stijgen dan dat ze noemenswaardig zullen dalen. Wanneer u voor 2019 nog een leveringsovereenkomst voor gas of elektriciteit dient te sluiten, wacht hier dan niet langer mee is ons advies.