Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van ons collectief uitmaakt dan doet EE Care dit voor u, als u daar geen deel van uitmaakt dan houden wij u toch ook graag op de hoogte. Wilt u meer informatie over de energie-inkoop of juist direct inkopen? Neem dan contact met ons op 088-3322777 of via sales@eecare.nl.
Analyse afgelopen maand

Het venijn zit in de staart. De gehele maand maart ontwikkelden de markten zich zijwaarts, volgens verwachting, tot de eerste dagen van april. De gasmarkten gingen – tegen de trend in – hard omhoog. De oorzaak van deze beweging is toe te schrijven aan de berichtgeving over de Brexit, waaruit blijkt dat een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese unie op de deadline van 12 april niet kan lukken. Uitstel van de Brexit betekent dat de Britten de komende periode gebruik blijven maken van de Europese systemen, zoals het CO2-emissierechtensysteem. Hierdoor komen er toch geen Britse rechten vrij op de markt, waardoor de prijs voor de uitstoot van emissies steeg. Daarmee wordt het opwekken van elektriciteit met kolencentrales duurder en wordt er als reactie meer gebruik gemaakt van goedkopere gascentrales. Dit alles drijft zowel de gas- als elektriciteitsmarkten op.

Gas november

Verwachting komende maand

De verwachting voor de komende maand is onzeker. De stijgingen van de afgelopen dagen hebben duidelijk gemaakt dat een enkele gebeurtenis de energiemarkten kan ontregelen. De uitstel van de Brexit en daarmee de stijging van de prijs voor emissierechten werkt door in de energiemarkten maar een eenduidige verwachting voor april is daarmee niet te geven. Kanttekening is dat uitstel niet betekent dat er een oplossing is. Stijgende olieprijzen, nog hogere emissierechten en positieve economisch ontwikkelingen zullen de energieprijzen verder opdrijven, terwijl economische verslechtering de stijgingen teniet kan doen. DDoor de verwachting van een wereldwijde economische stagnatie is voor de maand april een tijdelijke opleving het meest aannemelijk maar niet voor de langere termijn.

Analyse afgelopen maand

Ook in maart bleek de CO2-prijs bepalend voor de ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen. De uitstel van de Brexit gaf de CO2-markt een boost wat direct te zien was in de elektriciteitsprijzen. In de afgelopen 30 dagen gezien stegen de elektriciteitsmarkten voor 2020 en 2021 met zo’n vier procent. De invloed van de CO2-prijs op de elektriciteitsprijs wordt minder naarmate er meer duurzame opwek beschikbaar komt. Landelijke netbeheerder Tennet heeft onderzocht waaraan de SDE+-subsidie van de afgelopen jaren is besteed. Daaruit blijkt dat er in totaal meer dan 14 GW aan capaciteit gepland staat voor bronnen als zon, wind, waterkracht en biomassabijstook. Als de installatie hiervan is gerealiseerd, zal deze capaciteit goed zijn voor een jaarlijkse elektriciteitsproductie van bijna een derde van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland.

Elektra november

Verwachtingen komende maand

Door uitstel van de Brexit is de verwachting voor zowel de elektriciteitsprijzen als de gasprijzen onzeker. De recente stijging van de elektriciteitsprijzen voor leveringen vanaf 2020 zal niet door kunnen zetten, als de economische vooruitzichten niet verbeteren. Komende week zullen de economische kwartaalcijfers bekend worden gemaakt. Daaruit kan een eerste conclusie getrokken worden over de verwachtingen voor de wereldeconomie. Net als voor gas is ook voor elektriciteit de verwachting dat de maand april gekenmerkt zal worden door een tijdelijke opleving. Deze opleving kan wel enkele maanden duren. Mocht u voor 2020 nog moeten contracteren, neem dan contact met ons op.