Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maakt u hier geen deel van uit houden wij u ook graag op de hoogte. Wilt u naar aanleiding hiervan meer informatie over de energie-inkoop of juist direct inkopen, neem dan contact met ons op 088-3322777 of via sales@eecare.nl.
Analyse afgelopen maand

De huidige situatie heeft gevolgen voor iedereen, zowel particulieren als bedrijven. Er ontstaat een economische situatie waarin tegelijkertijd in de aanbod- als in de vraagzijde problemen voorkomen. De overtuiging wordt sterker dat de gezondheidscrisis waar Nederland (en rest van de wereld) momenteel in verkeert zal overgaan in een globale economische crisis. De eerste prijsschok heeft eind maart plaatsgevonden en heeft geresulteerd in lagere energieprijzen, zoals vorige maand beschreven.

De afgelopen maand veerden de energieprijzen op door massale noodpakketten vanuit de overheden om economische impact te beperken en de OPEC-deal waarbij de olieproductie met bijna 10 miljoen vaten per dag wordt beperkt. Toch heeft de oliedeal tot op heden weinig invloed. De angst voor een zwaardere economisch teruggang wordt groter naarmate bedrijven, in het kader van de coronamaatregelen, langer gesloten blijven. Over afgelopen maand gezien stabiliseerden de gasmarkten waardoor een zijwaartse richting zichtbaar is.

Gas november

Verwachting komende maand

De komende maanden zijn er geen fundamentele redenen om te verwachten dat de prijzen stijgen. Dit heeft voor gas vier redenen. Allereerst zijn de gasvoorraden vanwege de milde winter nog goed gevuld. Ten tweede geven de lage huidige gasprijzen impuls om de voorraden op de korte termijn volledig te vullen. Ten derde blijft het economische vooruitzicht onduidelijk, wat de gasprijzen omlaag drukt. Ten slotte is de aanvoer van aardgas uit Rusland, Noorwegen en de VS hoog.

De huidige lage energieprijzen bieden kansen om energie in te kopen. Koop bij voorkeur een deel van de energie in om prijsrisico’s van tijdelijke prijsstijgingen af te dekken. Waar de bodem van de energiemarkten komt te liggen is niet op voorhand te voorspellen. Vragen over uw energie-inkoop, neem gerust contact met ons op via sales@eecare.nl of 088-3322777.

Analyse afgelopen maand

Zoals gebruikelijk volgt de elektriciteitsprijs de beweging van de gas- en kolenprijzen. Toch kenden de elektriciteitsprijzen in de afgelopen maand een sterkere opleving. Dit werd veroorzaakt door de kosten voor het uitstoten van emissies, de CO2-prijs. De CO2-prijs steeg op één dag zelfs met twaalf procent, als reactie op de massale stimulatie vanuit de overheid. De grote prijssprongen zoals vorige maand verwacht hebben plaatsgevonden. Hierdoor is te zien dat de emissierechten meebewegen op het sentiment van de financiële markten.

De prijsniveaus van de elektriciteitsmarkten zijn over de afgelopen periode licht gestegen. Over de maand gezien stegen de elektriciteitsprijzen voor levering in 2021 en 2022 met ongeveer twee procent.

Elektra november

Verwachtingen komende maand

Komende maand zal er meer inzicht komen in de verspreiding van het coronavirus. Hierdoor kunnen de ingevoerde maatregelen mogelijk worden versoepeld. Voordat de elektriciteitsprijzen structureel omhoog kunnen, zal het aantal besmettingen sterk af moeten nemen, de maatregelen moeten worden versoepeld en de bedrijven gedurende deze periode overeind gehouden moeten worden. De onduidelijkheid hierin is dat men niet weet met welke aanpassingen de overheid zal komen de komende weken. Tot die duidelijkheid er is, zullen de elektriciteitsprijzen prijsdruk omlaag krijgen.