Op dinsdag 21 juni 2016 vierden wij ons 15-jarig jubileum. Samen met onze collega’s en relaties hebben wij in een informele setting op landgoed Tespelduyn hierbij stil gestaan. Onderstaand treft u een impressie aan van deze feestelijke dag.

Algemene foto’s

Flight 1 – 9 holes

Flight 2 – 9 holes

Clinic – Groep 1

Clinic – Groep 2

Receptie – Jubileum 15 jaar EE Care

Receptie – Duurzame product presentaties

Bedankt voor uw komst!