Met gepaste trots kunnen wij mededelen dat de leveranciers zijn geselecteerd voor de levering van het energiecollectief van EE Care vanaf 2021, met optiejaren 2022 en 2023. De keuze is gevallen op het voorstel van Eneco voor de levering van elektriciteit en het voorstel van Gazprom voor de levering van aardgas. Beide leveranciers beschikken over ruime ervaring in het beleveren van collectieven en hebben veel kennis van de energiemarkt. Ook is de splitsing tussen gas en elektriciteit kenmerkend voor de onafhankelijkheid die EE Care haar klanten wil bieden.

GazpromLeveringszekerheid door Gazprom
EnecoVerduurzaming samen met Eneco

De geselecteerde leveranciers en hun kwaliteiten

EE Care creëert samen met de geselecteerde leveranciers een energiecollectief dat zich onderscheidt, met name op het gebied van verduurzaming van elektriciteit en de leveringszekerheid van aardgas. Een optimale mix voor een geschikte toekomstige energielevering!

Met Eneco is er een leverancier gekozen die als Nederlands energiebedrijf, gevestigd in Rotterdam, duurzaamheid en uitstekende service hoog in het vaandel hebben staan. Eneco is een betrouwbare partij die als een van de grote energieleveranciers ernaar streeft de volledige elektriciteitsproductie zo duurzaam mogelijk op te wekken. Dit doen zij naast de opwek uit hernieuwbare bronnen (zoals wind, zon, water en biomassa) door alleen gebruik te maken van aardgas gestookte centrales en wordt er geen gebruik gemaakt van kolencentrales. Zo krijgen onze deelnemers standaard 20 procent van het jaarverbruik groene energie geleverd op basis van Europese windenergie.

Ondanks de duurzaamheidsambities blijft aardgas (voorlopig) noodzakelijk voor uw ruimteverwarming of productiedoeleinden. Door de afbouw van het aardgas uit Groningen wordt Nederland afhankelijker van andere gaslanden, zoals de Scandinavische landen, Rusland en het Verenigd Koninkrijk. De leveringszekerheid is belangrijk voor Nederland maar ook voor u als eindgebruiker van het aardgas. Met Gazprom zijn de deelnemers van het energiecollectief van EE Care verzekerd van een erkende gasleverancier die zich focust op een uitstekende klantenservice. Gazprom Energy, de Nederlandse tak van Gazprom Group, is gevestigd in ’s-Hertogenbosch en heeft een hoofdkantoor dat gevestigd is in Manchester.

Aanbestedingen

De keuze voor de energieleveranciers volgde uit twee openbare aanbestedingen, waaraan alle energieleveranciers mee hebben kunnen doen. EE Care heeft hierbij opgetreden als aanbestedende dienst voor alle deelnemers uit het energiecollectief. De 10 binnengekomen voorstellen van zes verschillende inschrijvers zijn beoordeeld op de gestelde eisen, waaraan alle inschrijvingen moesten voldoen, en de wensen waarop de inschrijvers punten konden scoren. Vanuit de gunningen van de opdrachten aan Eneco en Gazprom zijn raamovereenkomsten opgesteld waarin alle afspraken zijn vastgelegd.

Meerwaarden en voordelen

De winnende leveranciers zijn allereerst beoordeeld op de geschiktheid vanuit de gestelde minimumeisen. Hieronder kunnen worden verstaan de beroeps-, technische, en administratieve vakbekwaamheden die wij van onze leveranciers verwachten. Vervolgens dienden alle inschrijvers te voldoen aan het programma van eisen. Hierin stellen wij eisen aan zaken die belangrijk zijn bij uw keuze voor deelname aan het energiecollectief van EE Care, zoals:

  • Gespreide inkoopstrategie om uw energie gunstig in te kunnen kopen
  • Teruglevering van opgewekte elektriciteit
  • Levering van 20% duurzame energie op basis van Europese wind
  • Mogelijkheden om aansluitingen toe te voegen of af te stoten
  • Meer of minder dan uw contractvolume af te nemen
  • Een betalingstermijn van 30 dagen

Ten slotte konden de inschrijvers punten scoren door meer voordeel te bieden dan wat er in het programma van eisen is gesteld. Denk hierbij aan een hogere volume- of mutatiebandbreedte of een groter percentage duurzame energie.

Uiteindelijk resulteerde dit in aanzienlijke prijsverschillen tussen de zes voorstellen die door de inschrijvers werden afgegeven. Dat is het voordeel dat gecreëerd wordt vanuit aanbestedingen: De meest geschikte leverancier, tegen de scherpst mogelijke opslag. Alle informatie over de procedure van de aanbestedingen is tevens terug te vinden op aanbestedingskalender.nl.

Leveringsjaren 2021-2023

Vanaf 1 januari 2019 start EE Care met de inkoopstrategie om de leveringsprijs voor 2021 vast te zetten. Dit gebeurt op meerdere inkoopmomenten om prijsrisico’s te beperken en te profiteren van de dalingen in de markt. Meer informatie over de inkoopstrategie is terug te vinden op onze inkooppagina.

De deelnemers in het collectief hebben een machtiging afgegeven voor of alleen 2021 of de gehele periode tot en met 2023. U kunt alsnog deel uitmaken van het energiecollectief van alle jaren, neem hiervoor contact met ons op via sales@eecare.nl of 088-3322777.  Door deze aanbestedingen biedt EE Care u als deelnemer een voordeel op het gebied van leveranciersselectie en leveringsvoorwaarden, om prijsrisico’s te beperken en om het netwerk vanuit Zuid-Holland te versterken en duurzaamheidsambities te realiseren.