De leveranciers voor de jaren 2021 tot en met 2023 zijn bekend voor de levering van het ‘Energiecollectief Onderwijsinstellingen’. Dit collectief is door EE Care gevormd voor deelnemers die aanbestedingsplichtig zijn, zoals grotere onderwijsinstellingen. De procedure heeft geresulteerd in één raamovereenkomst met ENGIE voor de levering van elektriciteit en één met DVEP voor de levering van aardgas. Beide leveranciers beschikken over ruime ervaring in het beleveren van collectieven en hebben goede kennis van de energiemarkt. Door deze aanbesteding voldoen de deelnemers aan de aanbestedingsplicht die gesteld is voor (semi)-overheidsinstellingen.

Gecompenseerd aardgas door DVE, verduurzaming met Engie

Duurzaamheid hoog in het vaandel

EE Care creëert samen met de geselecteerde leveranciers een energiecollectief dat zich voornamelijk onderscheidt op het gebied van verduurzaming van zowel elektriciteit als aardgas.

Met ENGIE is er een leverancier geselecteerd die als groot Europees energiebedrijf bekend staat als duurzame speler met goede service. ENGIE behoort tot de gevestigde orde in de energiemarkt en heeft grote duurzaamheidsambities. Zo wil ENGIE de energietransitie samen met haar klanten aanpakken door slimme oplossingen en groene energie te leveren. De onderwijsinstellingen krijgen dan ook 100 procent van het jaarverbruik groene energie geleverd opgewekt met Europese windmolens.

Wat aardgas betreft is het een product dat -voorlopig- nodig blijft. Met DVEP zijn de deelnemers van het energiecollectief van EE Care verzekerd van een erkende gasleverancier die zich focust op een uitstekende klantenservice. DVEP (De Vrije Energie Producent), is gevestigd in Hengelo en levert dit collectief CO2-gecompenseerd aardgas.

Aanbesteding

De selectie van de energieleveranciers volgde uit een Europese aanbesteding, waaraan alle energieleveranciers mee hebben kunnen doen. EE Care heeft hierbij opgetreden als projectleider aanbestedende dienst voor de onderwijsinstellingen uit het energiecollectief. De vijf binnengekomen voorstellen van drie verschillende inschrijvers zijn beoordeeld op de gestelde eisen, waaraan alle inschrijvingen moesten voldoen, en de wensen waarop de inschrijvers punten konden scoren. Vanuit de gunningen van de opdrachten aan ENGIE en DVEP zijn raamovereenkomsten opgesteld waarin alle afspraken zijn vastgelegd.

Meerwaarden en voordelen

De winnende leveranciers zijn allereerst beoordeeld op de geschiktheid vanuit de gestelde minimumeisen. Hieronder kunnen worden verstaan de beroeps-, technische, en administratieve vakbekwaamheden die wij van onze leveranciers verwachten. Vervolgens dienden alle inschrijvers te voldoen aan het programma van eisen. Hierin zijn eisen gesteld aan zaken die belangrijk zijn bij de keuze voor deelname aan een energiecollectief van EE Care, zoals:

  • Gespreide inkoopstrategie om uw energie gunstig in te kunnen kopen
  • Teruglevering van opgewekte elektriciteit
  • Levering van duurzame energie op basis van Europese wind
  • Mogelijkheden om aansluitingen toe te voegen of af te stoten
  • Meer of minder dan uw contractvolume af te nemen
  • Een betalingstermijn van 30 dagen

Ten slotte konden de inschrijvers punten scoren door meer voordeel te bieden dan wat er in het programma van eisen is gesteld. Denk hierbij aan een hogere volume- of mutatiebrandbreedte of een groter percentage duurzame elektriciteit en gecompenseerd aardgas.

Uiteindelijk resulteerde dit in aanzienlijke prijsverschillen tussen de inschrijvingen die door de leveranciers werden afgegeven. Dat is het voordeel dat gecreëerd wordt vanuit aanbestedingen: De meest geschikte leverancier, tegen de scherpst mogelijke opslag. Meer informatie over de aanbesteding is tevens terug te vinden op Tenderned.

Leveringsjaren 2021-2023

Vanaf 1 juni 2019 is EE Care gestart met de inkoopstrategie om de leveringsprijs voor 2021 vast te zetten. Dit gebeurt op meerdere inkoopmomenten om prijsrisico’s te beperken en te profiteren van de dalingen in de markt. Meer informatie over de inkoopstrategie is terug te vinden op onze inkooppagina.

De deelnemers in het collectief hebben een machtiging afgegeven voor de gehele periode tot en met 2023. U kunt alsnog deel uitmaken van het ‘Energiecollectief Onderwijsinstellingen’, neem hiervoor contact met ons op via sales@eecare.nl of 088-3322777.  Door deze aanbestedingen biedt EE Care u als deelnemer een voordeel op het gebied van leveranciersselectie en leveringsvoorwaarden, om prijsrisico’s te beperken en om het netwerk vanuit Zuid-Holland te versterken en duurzaamheidsambities te realiseren.