Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maakt u hier geen deel van uit houden wij u ook graag op de hoogte. Wilt u naar aanleiding hiervan meer informatie over de energie-inkoop of juist direct inkopen, neem dan contact met ons op 088-3322777 of via sales@eecare.nl.
Analyse afgelopen maand

De afgelopen weken is er in de wereldwijde politiek veel gebeurd. Met de verwachte winst van de Conservatieven, onder leiding van Boris Johnson, bij de Britse verkiezingen lijkt de Brexit een zekerheid. De energieprijzen bewogen weinig op dit verwachte nieuws aangezien de winst van Boris Johnson de voorafgaande weken al is in geprijsd. De ontwikkelingen in de handelsoorlog tussen China en de VS deed een belangrijkere duit in het zakje. Een ‘eerste-fase-akkoord’ zorgde voor opluchting en optimisme op de aandelen- en energiemarkten. De belangrijkste ontwikkeling op de gasmarkten was de afgelopen maand het akkoord tussen Rusland en Oekraïne om gas via Oekraïne naar Europa te kunnen leveren. Dit akkoord gaat per 1 januari 2020 in en zorgde voor extra aanbod en fors lagere prijzen, met name voor levering in 2020.

Terugblikkend over het jaar 2019 zijn de gasprijzen gedaald. Hoofdoorzaken hiervan zijn de milde winter van 2018/2019, hoge vullingsgraad van de gasvoorraden en probleemloze aanvoer van gas uit Noorwegen en Rusland en tevens vloeibaar gas (LNG) uit de VS. Over het gehele jaar gezien daalden de gasprijzen tot vijfentwintig procent voor levering in 2020 en tot tien procent voor levering in 2021. Daaruit kan worden opgemaakt dat de risico’s voor de levering in 2021 hoger worden ingeschat, dan voor het beschikbare aanbod in 2020.

Gas november

Verwachting komende maand

Dat er een ‘eerste-fase-akkoord’ is bereikt tussen de VS en China betekent niet dat de zorgen voor de wereldeconomie achter de rug zijn. De onzekerheid op de markten houdt aan zolang er geen definitief akkoord is. Begin januari zal het ‘eerste-fase-akkoord’ worden ondertekend, welke een opstap zal zijn naar een breder handelsakkoord later in 2020. Daarnaast is voor de gasmarkten de komst van de nieuwe gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland, de Nord Stream 2, de komende maanden onder de aandacht. Met deze pijpleiding verzekert Rusland zich van een blijvende rol in de Europese energievoorziening en dat laat de VS niet gebeuren. De sancties vanuit de VS aan bedrijven die meehelpen aan de realisatie van dit project zijn reeds aangekondigd. Alles met als einddoel dat de VS zelf LNG kunnen leveren aan Europa. Vertraging in de realisatie van het project zal zorgen voor hogere gasprijzen, aangezien de markten uitgaan dat de leiding eind 2020 in bedrijf komt.

Belangrijk: De Nederlandse overheid heeft afgelopen week de tarieven energiebelastingen 2020 bekend gemaakt. Daaruit blijken fikse verhogingen voor het bedrijfsleven, lees daar meer over in het artikel ‘Tarieven energiebelasting 2020’

Analyse afgelopen maand

Een uiterlijke overgangsdatum voor de Brexit heeft Boris Johnson gesteld op 31 december 2020. Het Britse lagerhuis stemde onlangs in met het verlaten van de EU door het Verenigd Koninkrijk op 31 januari aanstaande. Dit betekent dat het VK een transitieperiode heeft van elf maanden waarin zij handelsonderhandelingen gaat plegen met de Europese Unie. Dit is met name van belang voor de prijsontwikkelingen op de CO2-markt. Wanneer het VK op 31 december 2020 niet in staat is om een handelsdeal te sluiten met de EU, volgt er automatisch een harde Brexit. Bij een dergelijk vorm van de Brexit komen de CO2-rechten van het VK terug op de markt en zullen de CO2-prijzen dalen. Dat de energiemarkten rekenen op een softere versie van de Brexit, waarbij het VK in het Europese emissiehandelssysteem blijft, is terug te zien in de ontwikkeling van de CO2-prijs in de afgelopen weken. Deze steeg de afgelopen dagen zelfs met tien procent.

De prijsniveaus van de elektriciteitsmarkten zijn over het jaar 2019 gezien minder hard gedaald als de gasmarkten. Ondanks dat de grondstofprijzen voor de productie van elektriciteit, zoals kolen en gas, fors gedaald zijn, steeg de CO2-prijs. Over het gehele jaar gezien daalden de prijzen voor levering in 2020 met ongeveer vijftien procent en voor levering in 2021 met tien procent.

Elektra november

Verwachtingen komende maand

Voor de elektriciteitsmarkten is de komende maand naar verwachting geen spannende periode. Tenzij er onverwachtse onderhoudswerkzaamheden gepleegd moeten worden aan centrales, zoals voorgaande jaren het geval was bij de kerncentrales in België en Frankrijk. Daarnaast kunnen extreme weersomstandigheden in de winterperiode de marktprijzen opdrijven. Voor alsnog is er geen sprake van perioden van zeer lage temperaturen. Zoals eerder in deze update geschreven, speelt de vorm van de Brexit een rol in de ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen, maar dat zal later in 2020 pas van invloed worden.