De overheid heeft een economische steunmaatregel ingevoerd om de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) en Energie Belasting (EB) uit te stellen. Dit om bedrijven met acute liquiditeitsproblemen vanwege de coronacrisis tegemoet te komen. EE Care creëert middels dit artikel overzicht hoe deze maatregel door de verschillende leveranciers wordt uitgevoerd.

Hoe werkt de maatregel en voor wie?

Deze regeling is onderdeel van het pakket belastingmaatregelen dat onlangs bekend is gemaakt, bedoeld om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen.

  • Deze regeling maakt uitstel van betaling mogelijk en geen afstel van betaling.
  • Uitgestelde ODE en EB (en btw) over de leveringsmaanden april, mei en juni worden vooralsnog in oktober 2020, alsnog in rekening gebracht.
  • Overige leveringskosten worden nog wel gefactureerd in april, mei en juni.
  • Alleen van toepassing voor klanten met grootverbruiksaansluitingen die maandelijks op werkelijk verbruik worden afgerekend.
  • Derhalve niet voor kleinverbruiksaansluitingen die op basis van voorschotten worden afgerekend.
  • Let op: Het opschorten over de levering in de maand april kan pas zichtbaar zijn op de factuur die u in mei 2020 ontvangt.

Hoe uitstel aan te vragen bij uw leverancier?

Energieleveranciers zijn bereid u te helpen in deze moeilijke tijd en hebben actief meegedacht om deze oplossing vorm te geven voor klanten én tussenpersonen. Desondanks is de werkwijze niet bij iedere leverancier hetzelfde en kan niet iedere leverancier er technisch aan voldoen. EE Care helpt haar klanten bij het aanvragen van deze maatregel.

Hoe is de werkwijze van uw leverancier?

Mocht u belang hebben bij de onderstaande werkwijze van uw leverancier, neem dan contact op met uw relatiebeheerder of algemeen via support@eecare.nl of 088-3322777.

Zakelijke klanten die warmte afnemen (o.a. Vattenfall Warmte) kunnen helaas geen uitstel van EB en ODE verkrijgen. Dit omdat er op warmteverbruik geen EB en ODE verschuldigd is aan de overheid. Vattenfall Warmte is echter wel bereid om te kijken wat de mogelijkheden zijn, eventueel via een betalingsregeling. Dit bekijkt Vattenfall Warmte van geval tot geval.

Indien het kabinet besluit de regeling te verlengen of te veranderen, dan brengen wij u als klant van EE Care hiervan op de hoogte. EE Care wenst u alle goeds voor de komende tijd.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, bekijk dan de veelgestelde vragen van de Belastingdienst of neem contact op met EE Care. Uw relatiebeheerder helpt u graag, contact opnemen met onze klantenservice kan ook op support@eecare.nl of 088-3322777.