In het nieuwe regeerakkoord is overeengekomen om de tarieven voor de energiebelasting (EB) en de opslag duurzame energie (ODE) te verhogen. Met name de ODE stijgt fors om de energietransitie naar duurzame energie te bekostigen.

Ondanks dat EE Care voor haar klanten gunstig heeft ingekocht in een stijgende markt, zullen de kosten gaan stijgen komend jaar. In uw energiebegroting op “Mijn EE Care” al een deel van de verhoging ingecalculeerd. Dit jaar is rekening gehouden met 10% stijging van de energiebelasting in de meeste gevallen pakt dit goed uit, alleen voor gebruikers tussen de 10.000 kWh – 10 miljoen kWh stijgt de belasting met iets meer dan 15%. Al met al lijkt dit hoog maar doordat er door EE Care in uw energiebegroting rekening is gehouden met een stijging valt de verhoging van de belasting zelfs bij een verbruik van 1 miljoen kWh ongeveer 1% hoger uit in de totale kosten.

De stijging in uw totale kosten komt mede doordat dit jaar wederom de ODE omhoog gaat. Deze stijgt namelijk tussen de 52% en de 84%. Ondanks dat dit als een laag bedrag is begonnen, wordt deze steeds hoger. Het grote voordeel hieraan is dat deze belasting gebruikt wordt om subsidies te creëren en daarmee duurzame energie te stimuleren.

Om de verschillen in de energiebelastingen volledig en overzichtelijk weer te kunnen geven, zijn de energiebelasting (EB) en de opslag duurzame energie (ODE) gezamenlijk weergegeven in de afbeeldingen hiernaast. Beide posten worden immers geheel aan de overheid afgedragen. Kort samengevat stijgt de energiebelasting naar verwachting op twee zones na, terwijl de ODE aanzienlijk stijgt in alle zones.

De stijgingen van de energiebelasting en ODE lijken dus heel hoog maar vallen uit eindelijk nog mee. Het zijn procentuele stijgingen op basis van de tarieven van het voorgaande jaar, zo is een stijging op gas bij tuinders  tot 170.000 kuub wel 20% maar gaat het uiteindelijk om een stijging van € 0,00912.

Zo worden particulieren bang gemaakt met berichten over stijgingen van wel 300 euro op hun jaarlijkse energie rekening. Hierdoor wordt meestal met een schuin oog gekeken naar de overheid en dat zij deze alleen maar duurder maken met belastingverhogingen. Nu klopt het dat er een belastingverhoging is op gas maar voor elektra gaat deze met met 0,21% naar beneden. Hierdoor gaat een consument op jaarbasis gemiddeld € 115 euro meer betalen aan belasting, de overige € 185 euro komt simpelweg doordat de energietarieven stijgen.

Om toch uw energierekening laag te houden is het daarom van belang uw energiegebruik te monitoren en waar mogelijk energie te besparen, door onder andere het gebruik van led-verlichting. Het plaatsen van zonnepanelen biedt hier ook een mooie uitkomst voor om deze stijgingen te vermijden. Zowel bedrijven als particulieren adviseren wij bij de keuze voor en het realiseren van zonnepanelen.

Voor klanten van EE Care wordt precies uitgerekend wat dit voor u betekent. Op onze portal “Mijn EE Care” wordt de prognose aangepast naar de verwachte kosten voor 2019 inclusief de laatste wijzigingen, zoals u van ons mag verwachten. Op deze manier heeft u nooit onverwachte kosten aan het einde van het jaar. Voor de begroting van 2019 hebben wij een stijging van 10% aangehouden, in specifieke situaties kan de begroting aangepast worden, al is dit voor de meeste klanten niet noodzakelijk.

Bent u geen klant van EE Care maar wilt u wel weten wat de wijzigingen voor u betekenen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op: 088-3322777 of sales@eecare.nl