De belastingplannen voor 2020 zijn door de regering op Prinsjesdag gepresenteerd. Deze zijn onlangs goedgekeurd door de tweede kamer en zijn op 17 december door de eerste kamer goedgekeurd.

In grote lijnen zijn er twee veranderingen. De regering wil het gebruik van gas ontmoedigen en heeft daarom de 1e schijf van de Energiebelasting (REB) fors laten stijgen. Dit heeft invloed op alle gebruikers van gas, zowel zakelijk als particulier.

De andere verandering is de verdeling van het totaal te innen bedrag aan Opslag Duurzame Energie (ODE). Deze was voorheen evenredig verdeeld over consumenten en bedrijven (50/50) en zal komend jaar naar 33/67 gaan. Dit zal een groot effect hebben op hoge volumes gas én elektriciteit. De naam Opslag Duurzame Energie (ODE) wordt vanaf 2020 “Opslag duurzame energie- en klimaattransitie”.

Welke wijzigingen worden er doorgevoerd door de overheid?

De meest relevante wijzigingen met betrekking tot gas:

  • Het EB tarief voor een jaarlijks gasverbruik tot 170.000 m3 stijgt met bijna €0,04/m3 in 2020. Vervolgens zal dit EB tarief in de periode 2021 – 2026 jaarlijks met €0,01/m3 stijgen.
  • Het ODE tarief voor een jaarlijks gasverbruik tot 170.000 m3 stijgt met €0,025/m3 en voor een jaarverbruik van meer dan 1 miljoen m3 ruim €0,015/m3.

Let op: voor tuinders zijn de percentuele verhogingen hetzelfde, maar de absolute bedragen anders.

De meest relevante wijzigingen met betrekking tot elektriciteit:

  • Alle EB tarieven dalen minimaal. Dit komt omdat een tijdelijke verhoging uit voorgaande jaren weer wordt teruggedraaid. Maar het is zo minimaal dat het weinig effect op uw rekening zal hebben.
  • De ODE tarieven voor de eerste drie schijven tot 10 GWh stijgen elk circa €0,01/kWh.
  • De vermindering energiebelasting (“heffingskorting”) voor aansluitingen met een verblijfsfunctie stijgt van €257 naar €436.
Om de verschillen in de energiebelastingen volledig en overzichtelijk weer te kunnen geven, zijn de energiebelasting (REB) en de opslag duurzame energie (ODE) gezamenlijk weergegeven in de afbeeldingen hieronder. Beide posten worden immers geheel aan de overheid afgedragen. Kort samengevat stijgt de energiebelasting voornamelijk bij de eerste zone van gas, terwijl de rest een kleine daling laat zien ten opzichte van vorig jaar. Zoals aangegeven hierboven is er een grote stijging van ODE in de derde zone voor zowel elektra, gas als de tarieven voor tuinders.

Particulier en MKB

De overheid wil, door middel van een hoge stijging van 13,63% in de eerste zone van gas (tot 170.000 m³), gas gebruik verminderen. Dit zal voor een gemiddeld huishouden ongeveer 130,- euro meer worden in 2020. Waarbij de REB op elektriciteit juist met 1% omlaag gaat.

De heffingskorting voor vermindering energiebelasting gaat in 2020 ook veranderen. Deze wordt vergroot verhoogt van €257,54 naar €435,68 wat een extra voordeel oplevert van €178,14 ten opzichte van 2019. Hierdoor heeft een consument een totaal voordeel van €70,- euro in 2020 wat betreft de veranderingen in de energiebelasting (REB) en Opslag Duurzame Energie (ODE).

Grootverbruik en tuinderstarief

Zoals in de inleiding is verteld wordt vanaf volgend jaar de ODE 33/67 verdeeld over consumenten en bedrijven. Hierdoor is een grote procentuele stijging zichtbaar in zone 3 van zowel elektra, gas en het tuinderstarief. Ondanks dat deze percentages hoog zijn vergeleken met het jaar 2019, ligt de stijging in euro’s tussen de €0,0131 en €0,0153.

Ondanks dat EE Care voor haar klanten gunstig heeft ingekocht, zullen de kosten gaan stijgen komend jaar. In uw energiebegroting op “Mijn EE Care” is al een deel van de verhoging ingecalculeerd. Dit jaar is rekening gehouden met 10% stijging van de energiebelasting en Opslag Duurzame Energie.

Tenslotte is de goedkoopste energie de energie die niet gebruik wordt. Om toch uw energierekening laag te houden is het daarom van belang uw energiegebruik te monitoren en waar mogelijk energie te besparen, door onder andere het gebruik van led-verlichting. Het plaatsen van zonnepanelen biedt hier ook een mooie uitkomst voor om deze stijgingen te vermijden. Zowel bedrijven als particulieren adviseren wij bij de keuze voor en het realiseren van zonnepanelen.

Welke impact heeft dit op uw specifieke situatie?

Voor klanten van EE Care wordt precies uitgerekend wat dit voor u betekent. Op onze portal “Mijn EE Care” wordt de prognose aangepast naar de verwachte kosten voor 2020 inclusief de laatste wijzigingen, zoals u van ons mag verwachten. Op deze manier heeft u nooit onverwachte kosten aan het einde van het jaar. Voor de begroting van 2020 hebben wij een stijging van 10% aangehouden, in specifieke situaties kan de begroting aangepast worden, al is dit voor de meeste klanten niet noodzakelijk.

Bent u geen klant van EE Care maar wilt u wel weten wat de wijzigingen voor u betekenen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op: 088-3322777 of sales@eecare.nl