We weten allemaal dat duurzame energie goed is voor het milieu. Zo hebben zonnepanelen een voordelig effect op het milieu en op een bedrijf of woning. Maar buiten het feit dat zonnepanelen bijdragen aan een beter milieu heeft het ook financiële voordelen.

In het volgende artikel zijn de financiële voordelen voor zowel zakelijk als particulier naast elkaar gezet.

Particulieren subsidies en voordelen

De overheid stimuleert investeringen in duurzame energie en komt daardoor de consument tegemoet met de volgende financiële voordelen.

Gemeentelijke of provinciale subsidie

Landelijke subsidies zijn helaas niet meer beschikbaar maar op gemeentelijk of provinciaal niveau wel. Om een actueel overzicht te bekijken van de subsidies bij jou in de buurt, kun je kijken bij op de Energiesubsidiewijzer.

Btw teruggave

Wanneer u als particulier in zonnepanelen laat investeerd ziet de belastingdienst u als ondernemer. Het voordeel hiervan is dat je de btw over het totale bedrag van de geïnstalleerde panelen terug mag vragen bij de belasting. Dit doe je door een aantal simpele stappen te doorlopen op de website van de belastingdienst.

Energiebespaarlening

Deze lening komt voort uit het energiebespaarfonds en wordt ter beschikking gesteld voor mensen die wel energiebesparende maatregelen willen toepassen maar niet de financiële middelen hebben. Deze lening mag voor 75% toebedeeld worden aan zonnepanelen, de overige 25% moet worden besteed aan andere energiebesparende maatregelen. De gunstige rente tarieven variëren tussen de 1,7% en 2,5%, afhankelijk van het geleende bedrag. Kijk op de website van het Nationaal Energie Bespaarfonds voor meer informatie.

Zakelijke subsidies en voordelen

Ook op zakelijk gebied zijn er subsidies en andere financiële voordelen wanneer er zonnepanelen aangeschaft worden.

SDE+

De SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) is een subsidie om bedrijven te stimuleren duurzame energie op te wekken. Deze subsidie vergoedt het prijsverschil tussen groene en grijze stroom, zodat je als bedrijf de groen opgewekte stroom kwijt kan op het gewone energienet.

Deze subsidie kan je aanvragen via het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Er zijn een aantal voorwaarden die vereist zijn bij het aanvragen.

Energie investeringsaftrek (EIA)

Dit voordeel is een fiscale aftrekregeling. Bedrijven die inkomsten- en of vennootschapsbelasting betalen kunnen gebruik maken van deze investeringsaftrek. Naast de afschrijving mag een ondernemer ook een extra bedrag van de winst aftrekken. Voor 2018 is dit vastgesteld op 54,5%.

Om gebruik te maken van deze regeling moet de ondernemer wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. Je kunt de energielijst downloaden van de internetsite van RVO.nl.
  • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

De MIA en de VAMIL zijn subsidies waar een ondernemer zich op kan beroepen wanneer er geïnvesteerd gaat worden in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

MIA

De milieu-investeringsaftrek (MIA) biedt een ondernemer de mogelijkheid om zijn fiscale winst te verlagen. Afhankelijk van de milieueffecten kan dit fiscale voordeel oplopen tot 36%.

VAMIL

Met de VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investering) kan er op een willekeurig moment worden afgeschreven. Door sneller af te schrijven vermindert de fiscale winst en wordt er dat jaar minder belasting betaald.

Beide regelingen kunnen toepasbaar zijn wanneer  er gekozen wordt om zonnepanelen aan te schaffen. De MIA en VAMIL zijn te combineren.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Wanneer je zonnepanelen hebt aangeschaft dan heb je ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Hierbij krijg je een fiscale korting van 28% op de gemaakte kosten. Deze investering moet dan wel tussen de 2.300,- en de 56.642,- euro liggen.

Tab content