Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maakt u hier geen deel van uit houden wij u ook graag op de hoogte. Wilt u naar aanleiding hiervan meer informatie over de energie-inkoop of juist direct inkopen, neem dan contact met ons op 088-3322777 of via sales@eecare.nl.
Analyse afgelopen maand

Nu het tweede kwartaal van 2019 achter ons ligt is het tijd om terug te blikken wat er in deze periode is gebeurd. Zo heeft de economie enkele klappen te verduren gehad. Hierin spelen de handelsoorlogen een rol en een fundamentele verbetering van de wereldeconomie is niet aan de orde. De oliemarkten worden gedomineerd door de Verenigde Staten die sinds maart van dit jaar ruim 12 miljoen vaten per dag produceren en tevens geen gehoor geven aan verlengde productiebeperkingen van de olieproducerende landen (OPEC). In juni kende de olieprijs een dip tot onder de 60 dollar per vat en noteerde aan het eind van de maand een prijs van 65 dollar per vat.

Op de gasmarkt spelen andere factoren een grotere rol dan de olieprijs. Zo wordt de uitfasering van de kolencentrales opgevangen door gascentrales wat de seizoensgebonden afname in de vraag naar gas in de zomermaanden beperkt. Mede omdat de gasvoorraden vanwege de milde wintermaanden goed op niveau blijven en de aanvoer van gas uit Noorwegen en Rusland probleemloos verloopt, heeft de gasprijs de afgelopen maanden een daling laten zien. Sinds 1 januari is de gasmarkt met 15 procent gedaald tot onder de 18 eurocent per kubieke meter gas. Dit is gelijk aan het prijsniveau van mei vorig jaar.

Gas november

Verwachting komende maand

De prijsverschillen tussen de toekomstige jaren is sterk afgenomen. Daar waar in januari nog vier eurocent prijsverschil tussen de leveringsprijzen voor 2020 en 2024 zat, is dit prijsverschil teruggelopen tot een tiende van een eurocent. Oorzaak hiervoor is te vinden in de uitfasering van kolencentrales en kernenergie in Europa en de daarbij behorende hogere vraag naar gas. De verwachting is dat dit de meeste invloed heeft op de lange termijn (richting 2030). Voor de komende maanden blijven de gasprijzen naar verwachting laag door de hoge gasvoorraden. Voor de periode na komende winter worden hogere gasprijzen verwacht door een aflopend gascontract tussen Rusland en Oekraïne, minder gas uit Groningen en opstartproblemen bij de nieuwe gasleiding tussen Rusland en Duitsland. Kanttekening is dat een verdere economische teruggang kan zorgen voor lagere prijsniveaus.

Analyse afgelopen maand

De elektriciteitsmarkten daalden sinds het begin van 2019 minder dan de gasmarkten. De daling van 10 procent is veroorzaakt door de lagere prijzen van kolen en gas, maar hogere prijzen voor de uitstoot van emissierechten hielden de daling beperkt. Hierdoor is de elektriciteitsproductie met kolencentrales, waar veel CO2 wordt uitgestoten, sterk teruggelopen en de productie met schoner gas gestegen. De hoge prijs voor het uitstoten van CO2 bepaalt de marktprijzen voor elektriciteit en houdt de elektriciteitsprijzen momenteel stabiel rond de 5,4 eurocent per kilowattuur voor levering in 2020 en 2021.

Vanuit het oogpunt van de CO2-prijs wordt verduurzaming van de elektriciteitsproductie en bedrijfsvoering economisch interessanter. De uitstoot van Europese bedrijven en met name elektriciteitscentrales zijn grote afnemers van CO2-rechten. Hoge CO2-prijzen zorgen voor lagere kosten wanneer er minder CO2 wordt uitgestoten. Een kolencentrale stoot bijvoorbeeld 900 kg CO2 uit per 1000 kWh productie, terwijl dit bij gascentrales voor een dergelijke hoeveelheid productie ongeveer 300 kg is.

Elektra november

Verwachtingen komende maand

De hittegolf in juni bleek van korte duur en het effect van de airco’s en koelinstallaties bleef beperkt. Al blijft de vraag naar elektriciteit vanwege warmere zomers een risico voor hogere prijsniveaus. Lage waterstanden en een hoge watertemperatuur in de Europese rivieren zorgen ervoor dat de aanvoer van kolen over het water wordt belemmerd en dat de energiecentrales niet voldoende kunnen koelen met het rivierwater. Dit is een risico dat de afgelopen zomers vaker heeft gespeeld. Daarnaast blijft de Brexit voor de CO2-markt cruciaal en het lijkt erop dat de harde no-deal Brexit er gaat komen, wat een prijsdrukkend effect heeft op de elektriciteitsprijzen. Daarmee zijn de vooruitzichten voor de zomermaanden onzeker, maar is de verwachting dat de elektriciteitsprijzen een zijwaartse beweging gaan laten zien.