De productie van hernieuwbare energie zal fors moeten toenemen om de  Nederlandse doelstelling van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 te halen. Onder deze energie worden zowel diverse brandstoffen als elektriciteit verstaan. EE Care zet in samenwerking met de gemeenten, ondernemers en betrokken particulieren in op verdere verduurzaming van het elektriciteitsverbruik in de Bollenstreek.

Groene stroom certificaten

Wie hernieuwbare stroom produceert, krijgt niet alleen de beschikking over de opgewekte elektriciteit maar ook over certificaten. Een dergelijk certificaat wordt garantie van oorsprong (GVO) genoemd. Een GVO garandeert dat de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit op duurzame wijze is opgewekt. GVO’s hoeven niet noodzakelijkerwijs samen met de elektriciteit te worden verkocht of verhandeld. Deze scheiding van stroom en certificaat maakt dat men zou kunnen spreken van twee soorten handel in groene stroom: groene stroom die gezamenlijk met het certificaat wordt (door)verkocht en handel in losse certificaten en losse (grijze) stroom (zie figuur 1). Het certificatensysteem geldt in heel Europa, waardoor internationale certificatenhandel mogelijk is.

Figuur 1: Groene stroom (CBS)

Figuur 2: Vergroende stroom (CBS)

Losse certificaten kunnen gebruikt worden om grijze stroom te ‘vergroenen’. Aan eindgebruikers van groene stroom wordt uiteindelijk een product verkocht bestaande uit elektriciteit en certificaten (zie figuur 2).

Merendeel groene stroom geïmporteerd

De vraag naar groene stroom in Nederland is groter dan het aanbod. Er worden daarom GVO’s gekocht van buitenlandse bronnen. Van de stroom in Nederland is 40 procent terug te leiden naar een duurzame opwek in Europa, waarvan ongeveer een derde deel in Nederland zelf wordt opgewekt (zie figuur 3).

Figuur 3: GVO’s in Nederland (CertiQ)

Is groen wel écht groen?

Niet alle groene stroom is wat je ervan verwacht. Veel groene stroom op de Nederlandse markt komt van bestaande Scandinavische waterkrachtcentrales. Dat is wel groen maar levert geen nieuwe investeringen in duurzame energie op. Je kunt daadwerkelijk bijdragen aan vergroening van de energieproductie door zelf duurzaam te produceren of door groene stroom te kopen bij een bedrijf dat investeert in duurzame energieopwekking met zon, wind of biomassa. Voor wie onvoldoende ruimte of middelen heeft om zelf te produceren en toch wil bijdragen aan de verduurzaming van de energievoorziening is er de mogelijkheid om te participeren in projecten voor duurzame energie. Hierbij kan worden gedacht aan postcoderoos-projecten en het afnemen van stroom gecombineerd met GVO’s uit Nederland of zelfs specifiek uit de regio! Op deze manier blijft de duurzame energie opgewekt in de Bollenstreek ook écht in de Bollenstreek.

“Van de stroom in Nederland is 40 procent terug te leiden naar een duurzame opwek in Europa, waarvan ongeveer een derde deel in Nederland zelf wordt opgewekt.”

Een duurzame toekomst

De vraag naar écht duurzame Nederlandse stroom neemt toe. Het afnemen van duurzame Nederlandse stroom of GVO’s van duurzaam geproduceerde Nederlandse stroom draagt bij aan het halen van de Nederlandse klimaatdoelstelling. En dat is nodig want met de huidige plannen komt Nederland in 2020 uit op een aandeel van 10 procent. Als voorgenomen beleid – zoals de plaatsing van meer windmolens op land en zee – ook wordt uitgevoerd stijgt het aandeel van duurzame energie naar ruim 12 procent in 2020. Zowel zakelijk als particulier kan door participatie in regionale projecten, zoals door EE Care in samenwerking met diverse partijen ontwikkeld, dit percentage verder worden verhoogd.

Voor meer informatie: www.eecare.nl