Vanaf 1 januari 2020 is het voor energieleveranciers verplicht om de herkomst van alle geleverde stroom aan te tonen. Deze wijziging van de Wet Voortgangsenergietransitie gaat een nationaal systeem hanteren voor full disclosure ofwel volledige transparantie.

Voor groene stroom werd al gebruik gemaakt van zogeheten Garanties van Oorsprong (GvO) waarbij certificaten vrij werden gegeven om de oorsprong aan te geven waar de groene stroom is opgewekt. Nu wordt het verplicht om een Certificaat van Oorsprong (CvO) te hebben voor (grijze) stroom dat geproduceerd is met een fossiele brandstof.

Uw huidige leverancier is hierdoor verplicht vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor deze registratie en certificering van de stroom die geleverd wordt. Het verschilt ook per leverancier hoe de kosten voor deze manier van certificeren wordt doorgevoerd.

Voor de deelnemers in het energiecollectief van EE Care geldt het volgende:

“De energieleverancier, ENGIE in dit geval, is verantwoordelijk voor de certificering en registratie van de geleverde stroom. ENGIE houdt de kosten beperkt tot enkel de extern opgelegde certificeringskosten. Deze zijn voor het leverjaar 2020 €0,02/MWh. Dit zal apart op de factuur worden weergegeven.

Naast de 20% duurzaam opgewekte elektriciteit krijgen klanten die in het energiecollectief deelnemen Certificaten van Oorsprong van Nederlandse gascentrales, indien toch onvoldoende Certificaten van Oorsprong uit deze bronnen beschikbaar zijn zal ENGIE zo vergelijkbaar mogelijke Certificaten van Oorsprong verstrekken. De prijs blijft gelijk. In nieuwe offertes is informatie over Certificaten van Oorsprong opgenomen.

Bij de eerste factuur 2020 zal een bijlage zitten met informatie over alle wijzigingen voor 2020, zoals wijzigingen in de Energiebelasting en een toelichting op Certificaten van Oorsprong”