Zoals u in de laatste nieuwsbrief heeft kunnen lezen komt de informatieplicht er aan. Voor (bijna) alle Wm-inrichtingen met energieverbruik hoger dan 50.000 kWh of 25.000 m³ gas(equivalent) geldt dat zij de verplichting hebben om via het E-loket aan te geven welke energiebesparende maatregelen  er zijn uitgevoerd. Natuurlijk kan EE Care u hierbij helpen.

Indien gewenst maken wij met u een persoonlijke afspraak en gaan we in overleg met u de Informatielijst behorende bij uw sector invullen. Wij zullen de ingevulde lijst op het E loket van RVO invoeren als gemachtigde van uw bedrijf. Daarna heeft u aan uw plicht voldaan om dit voor 1 juli 2019 te hebben geïnformeerd aan de overheid.

Voor klanten van EE Care willen wij deze dienst tegen lage kosten aanbieden. Daarbij bieden we voor al onze klanten met advies en monitoring van de verbruiken (EE pakket) aan om deze lijst gratis jaarlijks up-to-date te houden.

Voor meer informatie en een persoonlijk aanbod neemt contact met ons op 088-3322777  of mail naar sales@eecare.nl