Zoals u in de laatste nieuwsbrief heeft kunnen lezen komt de informatieplicht er aan. Voor bijna alle Wm-inrichtingen (Wet Milieubeheer) met energieverbruik hoger dan 50.000 kWh of 25.000 m³ gas (equivalent) geldt dat zij de verplichting hebben om via het E-loket aan te geven welke energiebesparende maatregelen  er zijn uitgevoerd. Natuurlijk kan EE Care u hierbij helpen.

Als u van onze diensten gebruik wil maken dan maken wij een persoonlijke afspraak met u en vullen wij in overleg met u de bij uw sector behorende informatielijst in. Wij kunnen de ingevulde lijst op het E-loket van RVO invoeren als gemachtigde van uw bedrijf. U hebt dan aan uw verplichting voldaan om vóór 1 juli 2019 de betreffende informatie te verstrekken.

Klanten van EE Care bieden wij deze dienst tegen lage kosten aan. Bovendien bieden we al onze klanten met een EE pakket (advies en monitoring van de verbruiken) aan om deze lijst gratis jaarlijks up-to-date te houden.

Neem voor een persoonlijk aanbod en meer informatie contact met ons op 088-3322777 of mail naar sales@eecare.nl