Onze missie tegen emissie!

Milieuorganisatie WISE en Greenchoice lanceren een online platform waar burgers CO2-rechten kunnen kopen en vernietigen. Die CO2 kan dan niet meer door de industrie worden uitgestoten. Zij vragen hiermee aandacht voor het falen van het Europese emissiehandelssysteem en willen samen met het publiek de kosten voor CO2-uitstoot opdrijven en daarmee de grote klimaatvervuilers aanpakken.

Goed bedacht, maar slecht uitgevoerd

Om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, verdeelt de Europese Unie vanaf 2005 zogenaamde ‘emissierechten’ onder Europese bedrijven. Eén emissierecht geeft het recht om 1 ton CO2 uit te stoten. Als een bedrijf meer wil uitstoten dan het krijgt, moet het rechten bijkopen. Helaas werkt het systeem niet zoals het is bedoeld. Er zijn namelijk te veel emissierechten op de markt. Het overschot zorgt ervoor dat de financiële prikkel voor investeringen in schonere productie uit blijft. Met als gevolg dat de grootste vervuilende bedrijven blijven stoken en uitstoten. De politiek bouwt het aantal emissierechten elk jaar een beetje af. Dat gaat veel te langzaam! En dat vinden niet alleen wij, maar ook veel klimaatwetenschappers.

Hoe? Koop CO2!

Voor nog geen € 10,- per stuk koop je hier CO2-rechten. Deze worden bij aankoop door Carbonkiller vernietigd. Zo verklein je de uitstootruimte voor industriële megavervuilers en geef je een belangrijk politiek signaal af.

Wij dragen graag ons steentje bij

EE Care is groot voorstander van duurzaamheid en CO2-uitstoot verminderen. Als bedrijf zijnde maken wij gebruik van groen opgewekte energie, CO2 gecompenseerd gas en rijden sinds kort een hele mooie elektrische auto! Dus qua minimalisering van CO2 uitstoot doen wij het al heel goed!

Maar een initiatief als deze heeft natuurlijk onze steun. En om ons steentje bij te dragen aan het terug dringen van CO2 uitstoot, zijn wij nu ook officieel een Carbonkiller!

Meedoen?

Misschien denkt u zoveel CO2 stoot ik niet uit, dus ik kan daar weinig aan veranderen. Maar wist u dat een gemiddeld huishouden alleen al aan energie in huis en vervoer al 8 ton aan CO2 uit stoot? Dus wordt ook een Carbonkiller en meld u aan! Kleine moeite (en een klein bedrag), groot plezier! Voor mens, milieu en dier.