Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maakt u hier geen deel van uit houden wij u ook graag op de hoogte. Wilt u naar aanleiding hiervan meer informatie over de energie-inkoop of juist direct inkopen, neem dan contact met ons op 088-3322777 of via sales@eecare.nl.
Analyse afgelopen maand

De eerste maand van het derde kwartaal van 2019 is economisch gezien een bewogen maand geweest. Juli kende een drietal factoren die de economie en de energieprijzen in beweging zetten. Allereerst het aanstellen van Boris Johnson als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk (VK). Hij staat bekend als een voorpleiter voor een harde no-deal brexit, waarin het VK zonder afspraken de Europese unie verlaat en daarmee niet alleen het VK maar geheel Europa economische schade toebrengt. Daarnaast rentebesluiten van zowel de Europese Centrale Bank (ECB) als de Federal Reserve (FED), waarbij de FED de rente verlaagd om de vertraagde economie te stimuleren. De ECB onderneemt vanwege de huidige negatieve rente geen actie. Tenslotte zat het venijn wederom in de staart aangezien de handelsoorlog tussen de VS en China verder escaleerde.

Dit alles zorgde voor verder vertragende economie en dalende olieprijzen vanwege de verwachte verminderde industriële vraag. De gasprijzen bleven over de gehele maand juli gezien stabiel en bleven rond de 18 eurocent per kubieke meter schommelen. Hiermee blijft de licht dalende trend sinds het najaar van 2018 intact. Verhoudingsgewijs blijft de vraag naar gas toenemen in de Europese energiesector door de uitfasering van kolengestookte energiecentrales.

Gas november

Verwachting komende maand

De vertragende economische groei is voor de komende maanden een factor die nauwlettend in de gaten gehouden kan worden. De kans dat er na ruim een decennium van forse economische groei een periode van correctie volgt wordt steeds groter. Wel kan dit worden versneld door bijvoorbeeld de escalerende handelsoorlogen of vertraagd door ingrijpen van de ECB of de FED. Voor de gasprijzen is de verwachting dat de economische factoren voor de komende maand nog geen cruciale rol gaan spelen, dus een vervolg van de licht dalende gasprijs ligt in de lijn der verwachting. Voor de periode na komende winter blijven hogere gasprijzen verwacht, zoals vorige maand aangegeven.

Analyse afgelopen maand

De ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen begint wat saai te worden. Opnieuw volgden de elektriciteitsprijzen de afgelopen maand de licht stijgende trend. De grondstofprijzen als kolen en gas blijven de dalingen vervolg geven, terwijl de CO2-prijs record na record verbreekt. In juli werd net de 30 euro per ton uitstoot net niet gehaald. Het hoogste niveau van de afgelopen tien jaar, wat vlak voor de recessie in 2008 voor het laatst werd bereikt. De CO2-prijs blijkt uiteindelijk de bepalende factor voor de richting van de elektriciteitsprijzen.

Over de maand juli gezien stegen de elektriciteitsprijzen voor levering in 2020 met ruim 2,5 procent, terwijl de prijzen voor de levering in 2021 nagenoeg gelijk bleven. Dit betekent dat er op langere termijn minder prijsopdrijvende factoren een rol spelen in de prijsontwikkelingen. Op de kortere termijn zijn er meer onzekerheden, zoals de wereldwijde economische ontwikkelingen, die de vraag naar elektriciteit en de prijzen opdrijven.

Elektra november

Verwachtingen komende maand

Nu het VK een nieuwe premier heeft, is de kans aanwezig dat handelaren met emissierechten deze rechten gaan dumpen op de markt. Dit zal een impact hebben op de CO2-prijs en daarmee op de elektriciteitsprijzen. De verwachting is ook dat er gedurende 2019 beduidend minder CO2 wordt uitgestoten. De overgang van vervuilende kolencentrales naar de schonere gascentrales en duurzame bronnen voor elektriciteitsproductie gaat zorgen voor minder vraag emissierechten. De samenkomst van de eventuele dump van de rechten en de vermindering in de vraag kan voor begin 2020 sterke prijsfluctuaties met zich meebrengen. De vooruitzichten van de elektriciteitsprijzen voor augustus blijven in navolging van de huidige zijwaartse tot licht stijgende trend.