Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maakt u hier geen deel van uit houden wij u ook graag op de hoogte. Wilt u naar aanleiding hiervan meer informatie over de energie-inkoop of juist direct inkopen, neem dan contact met ons op 088-3322777 of via sales@eecare.nl.
Analyse afgelopen maand

Het venijn zit in de staart. De gehele maand maart ontwikkelden de markten zich zijwaarts, volgens verwachting, tot de eerste dagen van april. De gasmarkten gingen – tegen de trend – hard omhoog. De oorzaak van deze beweging is toe te schrijven aan de berichtgeving over de Brexit, waaruit blijkt dat een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese unie op de deadline van 12 april niet kan lukken. Uitstel van de Brexit betekent dat de Britten de komende periode gebruik blijven maken van de Europese systemen, zoals het CO2-emissierechtensysteem. Hierdoor komen er toch geen Britse rechten vrij op de markt, waardoor de prijs voor de uitstoot van emissies steeg. Daarmee wordt het opwekken van elektriciteit met kolencentrales duurder en wordt er als reactie meer gebruik gemaakt van goedkopere gascentrales. Dit alles drijft zowel de gas- als elektriciteitsmarkten op.

Gas november

Verwachting komende maand

De verwachting voor de komende maand is onzeker. De stijgingen van de afgelopen dagen hebben kenbaar gemaakt dat een enkele gebeurtenis de energiemarkten kan ontregelen. De uitstel van de Brexit en daarmee de stijging van de prijs voor emissierechten werkt dermate door in de energiemarkten dat een eenduidige verwachting voor april niet te geven is. Kanttekening is dat uitstel niet betekent dat er een oplossing is. Stijgende olieprijzen, nog hogere emissierechten en positieve economisch ontwikkelingen zullen de energieprijzen verder opdrijven, terwijl economische verslechtering de stijgingen teniet kan doen. Doordat de wereldwijde economische teruggang door zal zetten, is een tijdelijke opleving het meest aannemelijk voor de maand april en niet voor de langere termijn.

Analyse afgelopen maand

Vorige maand was te lezen dat de CO2-prijs bepalend is voor de ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen. Dat gegeven bleek in de maand maart niet anders. De uitstel van de Brexit gaf de CO2-markt een boost wat direct te zien is in de elektriciteitsprijzen. Over de afgelopen 30 dagen gezien stegen de elektriciteitsmarkten voor 2020 en 2021 tot vier procent. De afhankelijkheid van de CO2-prijs wordt minder naarmate er meer duurzame opwek beschikbaar komt. Landelijke netbeheerder Tennet heeft onderzocht waaraan de SDE+-subsidie van de afgelopen jaren is besteed. Daaruit blijkt dat er in totaal meer dan 14 GW aan capaciteit gepland staat voor bronnen als zon, wind, waterkracht en biomassabijstook. Wanneer installatie hiervan is gerealiseerd, zal deze capaciteit goed zijn voor een jaarlijkse elektriciteitsproductie van bijna een derde van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland.

Elektra november

Verwachtingen komende maand

Vanwege uitstel van de Brexit is de verwachting voor de elektriciteitsprijzen onzeker, net als voor de gasprijzen. De recentelijke stijging van de elektriciteitsprijzen vanaf 2020 zal niet langdurig door kunnen zetten, zolang de economische vooruitzichten niet verbeteren. Komende week zullen de economische kwartaalcijfers bekend worden gemaakt. Daaruit kan een eerste conclusie getrokken worden over de wereldeconomie. Net als voor gas is ook voor elektriciteit de verwachting dat de maand april gekenmerkt zal worden door een tijdelijke opleving. Belangrijk is wel dat de duur van de opleving enkele maanden kan duren. Mocht u voor 2020 nog moeten contracteren, neem dan contact met ons op.