Voor persoonlijk advies belt u met: +31883322777

Een nieuwe thuishaven voor EE Care: Greenib Business Park

Na jaren met plezier in ’t Soldaatje te Voorhout te hebben gewerkt, is het voor ons tijd om een nieuwe stap te zetten.  Mede door de groei van het team en met het oog op duurzaamheid heeft EE Care de stap gemaakt om neer te strijken op het Greenib Business Park.
Vanaf 8 juli opent EE […]

Door |12 april, 2019|

April: “Uitstel van de Brexit dwingt energiemarkten tot een tijdelijke opleving”

Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van ons collectief uitmaakt dan doet EE Care dit voor u, als u daar geen deel […]

Door |9 april, 2019|

EE Care helpt u met de informatieplicht!

Zoals u in de laatste nieuwsbrief heeft kunnen lezen komt de informatieplicht er aan. Voor bijna alle Wm-inrichtingen (Wet Milieubeheer) met energieverbruik hoger dan 50.000 kWh of 25.000 m³ gas (equivalent) geldt dat zij de verplichting hebben om via het E-loket aan te geven welke energiebesparende maatregelen  er zijn uitgevoerd. Natuurlijk kan EE Care u […]

Door |9 april, 2019|