Voor persoonlijk advies belt u met: +31883322777

Groene stroom uit de Bollenstreek

De productie van hernieuwbare energie zal fors moeten toenemen om de  Nederlandse doelstelling van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 te halen. Onder deze energie worden zowel diverse brandstoffen als elektriciteit verstaan. EE Care zet in samenwerking met de gemeenten, ondernemers en betrokken particulieren in op verdere verduurzaming van het elektriciteitsverbruik in de Bollenstreek.
Groene stroom […]

Door |12 april, 2017|

April: “Energiemarkten herstellen zich na maandenlange daling”

Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maakt u hier geen deel […]

Door |4 april, 2017|