Voor persoonlijk advies belt u met: +31883322777

Teylingse ondernemers kiezen voor zonnepanelen

Ondernemers in Teylingen willen gezamenlijk 25.000 zonnepanelen aanleggen op een twintigtal bedrijvendaken. Hiervoor is subsidie aangevraagd bij de Rijksoverheid. Eind dit jaar is duidelijk of de subsidie wordt toegekend.

Collectief project
Zonnepanelen zijn economisch aantrekkelijk. Ook bedrijven zien steeds meer de kansen. Na een informatiebijeenkomst op 26 september zijn EE Care en ECONNETIC in opdracht van gemeente […]

Door |25 oktober, 2016|

Marktontwikkelingen september

Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maakt u hier geen deel […]

Door |5 oktober, 2016|