Voor persoonlijk advies belt u met: +31883322777

Marktontwikkeling juli

Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven, als u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maar anders houden wij u […]

Door |3 augustus, 2015|

Is duurzame energie haalbaar?

In 2020 moet 14% van de totale energievoorziening duurzaam zijn en in 2050 zelft 100%. Dat resultaat moet onder meer worden behaald door hoge belastingen op vervuilende brandstoffen en subsidiemaatregelen voor bijvoorbeeld zonne-energie. Nederland wordt daardoor minder afhankelijk van andere landen voor de levering van kolen, olie en gas. Is een volledige duurzame energievoorziening wel […]

Door |3 augustus, 2015|

100% duurzaam bouwen, waarom niet?

Op weg naar een klimaatneutrale samenleving is ook de bouwwereld welwillend. Zonnepanelen en elektrische auto’s zijn lovenswaardig, maar met ‘groen’ beton is veel meer CO2-winst te halen. In onze regio gelooft de sector zeker in 100 procent duurzaam. “Maar ondanks de zon als gratis energiebron, is er nog een lange weg te gaan.”

Hét ondernemersbelang// Editie […]

Door |3 augustus, 2015|